Faginstruktør, ledelse og pædagogik til Flyvevåbnets Sergentskole


Faginstruktør, ledelse og pædagogik til Flyvevåbnets Sergentskole i Karup

Flyvevåbnets Sergentskole i Karup søger pr. 1. juni 2019 (eller hurtigst muligt) en faginstruktør til den grundlæggende sergentuddannelse i ledelse og pædagogik.
Stillingen er værnfælles på funktionsniveau M212, sergent og kan søges af ansatte sergenter fra alle værn med kompetencer indenfor ledelse og/eller pædagogik.
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole (FSGS) blev oprettet pr. 1. januar 2019 under Forsvarsakademiet med chefen for Flyvevåbnets Officersskole som nærmeste chef.

FSGS er placeret på Flyvestation Karup og er ansvarlig for gennemførelse af Flyvevåbnets grundlæggende sergentuddannelse, samt dele af den grundlæggende officersuddannelse.
Fra 2020 udbyder FSGS den nye militære akademiuddannelse (MAU) for seniorsergenter.

FSGS gennemfører også andre grundlæggende kurser for Flyvevåbnets myndigheder.

FSGS ønsker at udbyde Danmarks bedste og mest attraktive lederuddannelse. Videre stræ-ber vi efter, at være en moderne, effektiv og dynamisk uddannelsesinstitution med respekt for de traditioner og den kultur, der er i Flyvevåbnet.
Om stillingen
Du bliver instruktør i ledelse og/eller pædagogik under den grundlæggende sergentuddannelse og skal som instruktør tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på sergentuddannelsens instruktør- og ledelseskurser.

Din primære opgave er at være i klassen eller terrænet som instruktør samt efter faglærernes anvisning, at virke som tilbagemelder på kursisternes gennemførelse af lærings- eller ledel-sesaktiviteter.

Du skal deltage i oprettelse og revidering af de fjernundervisningskurser, som er en forud-sætning for instruktør- og ledelseskurserne. Det vil derfor være en fordel, hvis du har interesse for at tilrettelægge og praktisk gennemføre projekter indenfor dette område.

Du skal være med til at udvikle uddannelserne i takt med udviklingen i Forsvaret og Flyve-våbnet samt deltage i revidering og udvikling af uddannelsesdokumentation.

Du vil referere til uddannelseslederen for ledelse og pædagogik.

Ledelses- og pædagogik teamet består af en uddannelsesleder (SSG), seks faglærere (OS) og en faginstruktør (SG).

Dagligdagen er altid spændende og udfordrende og der tildeles en høj grad af personlig ansvar og handlefrihed. Du har også muligheder for opkvalificering af kompetencer samt personlig og faglig udvikling.

Tjenesten ved sergentskolen er planlagt lang tid i forvejen. Du kan derfor planlægge din dagligdag hjemme med stor sikkerhed.

Vores uddannelser gennemføres primært som daglig tjeneste, dog med enkelte udrykninger i øvelsesterræn. Derfor har vi stort set fri alle weekender, ferieperioder og vi kan holde jul og nytår med familien.
Der er også mulighed for, at holde ferie udenfor de almindelige ferieperioder.

Vi sætter stor pris på de personlige relationer på skolen, hvorfor der nogle gange om året gennemføres seminarer med alle ansatte. Du skal derfor forvente nogle 2-4 dages tjeneste-rejser indenlands.
Om dig
Du er sergent i Forsvaret.

Du har en baggrund indenfor ledelse og/eller pædagogik, f.eks. som gruppe-/teamleder eller underviser.

Du har i nogle år beskæftiget dig med uddannelsesområdet i Forsvaret, enten fra et skolemiljø eller fra en af Forsvarets operative enheder.

Du har meget gerne erfaring med fjernundervisning og interesse for at udvikle dine evner indenfor undervisningsplatforme. Du skal kunne bistå i udarbejdelse og revision af uddannelsesdokumentation, hvor der er stor fokus på blended learning.

Vi forventer, at du har et godt kendskab til Flyvevåbnets mellemlederuddannelser, især den grundlæggende sergentuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder for ledelse og pædagogik SSG Michael Mejlholm på 728 44 363 eller mobil 41 38 28 46.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 25. april 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres i forlængelse af ansøgningsfrist.

Ansættelse: 1. juni 2019 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent