Næstkommanderende til (3.Besætning)DIANA-klassen, Division 31, 3. Eskadre


Næstkommanderende til (3.Besætning)DIANA-klassen, Division 31, 3. Eskadre

Har du de grundlæggende vagtchefmæssige færdigheder på plads? Har du mod på at blive udfordret på dine ledelsesmæssige kompetencer? Og har du ambitioner om på sigt at blive chef på din egen enhed?
Så har du her muligheden for et job, der med garanti vil udvikle dig som officer og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra det Nationale Maritime Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Vi har en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med overvågningscentrene, søredningstjeneste, deltagelse i forureningsbekæmpelse til søs, assistance til politi og skat og øvelser med andre af Søværnets enheder og myndigheder samt uddannelse af kadetter og chefelever.
DIANA har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som skibets næstkommanderende er du en del af skibsledelsen. Du får derfor indflydelse på beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet. Derudover er du med til at sørge for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.
Til søs fungerer du som vagtchef, og du har ofte en central rolle i udførelsen af enhedens operationer. Du forestår planlægning af skibets patruljer og øvrige aktiviteter, herunder uddannelse af kadetter. Du er desuden den primære sagsbehandler på det taktiske område og varetager en del af den fælles sagsbehandling for divisionen. Generelt set bliver du leder for, og skal sørge for driften af, en erfaren og selvstændig besætning.
I basehavn indgår du i divisionens fællesvagt som vagtassistent.

Belastningsmæssigt skal du forvente ca. 150 sejldage om året plus ca. 15 vagtdage i basehavn. Sejl- og vagtplanlægningen lægges for et år af gangen, og der forekommer normalt kun ganske få og små ændringer til denne.
Stillingerne som PL næstkommanderende i DIV31 udgør det primære rekrutteringsgrundlag til skibschefstillingerne i divisionen, hvorfor det er et krav til ansættelse, at du har chefpotentiale.
Da stillingerne er rekrutteringsstillinger til chefgruppen i Division 31, vil du blive vurderet i stillingen og præstere du godt og har de rette evner, vil du skulle gennemgå et chefkvalificeringsforløb i Division 31.
Da stillingen er styringsinteressant forventer vi at du selv søger videre inden for ét til tre år.
Om dig
Du er officer af taktisk linje og en dygtig vagtchef. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med DIANA-klassen eller har erfaring fra Maritimt Overvågningscenter Frederikshavn eller det Nationale Maritime Operationscenter, Karup.
Gennem dit forløb som vagtchef i andre af søværnets enheder, har du vist, at du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det kan i perioder være rutinepræget at indgå i et beredskab, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, herunder se muligheder i stedet for begrænsninger.

Da besætningen består af erfarne folk, der løser deres opgaver med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar, kræver det, at du af natur har tillid til folk og gerne delegerer opgaver. Du skal dog samtidig evne at skærer igennem og tage eventuelle konflikter ”up front”, inden de vokser sig store.

Man lever tæt sammen på de små enheder, og det vægtes højt, at man er indstillet på at indgå i samt bidrage positivt til det sociale liv og det gode arbejdsmiljø ombord.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have blåt bevis.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Såfremt du er omfattet at en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 12. maj 2019, samtaler afholdes uge 20. Stillingen er til besættelse 20. maj, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 3. besætning, KL Mads Juul Jørgensen på telefon 41 30 98 62, alternativt chefen for bemandings-sektionen, SAK Korsør OK Jan Erik Niegsch på telefon: 72 85 63 30.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon: 3266 5150.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent