Air Planner ved Flyverkommandoen på Flyvestation Karup (GENOPSLAG)


Air Planner ved Flyverkommandoen på flyvestation Karup

Ønsker du en aktiv rolle i planlægning af Forsvarets luftoperationer, så har du nu muligheden i et særdeles spændende og ansvarsfuldt job. National Air Operations Centre (NAOC) tilbyder en stilling som Air Planner ved Flyverkommandoen.
Om os
Ved Forsvarsforlig 2018-2023 blev det besluttet at opstille NAOC i rammen af en fremtidig Flyverkommando (FLK). NAOC skal føre nationale og internationale luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt frem til ”Transfer of Authority” til NATO. Denne føring kan finde sted inden for det fulde spektrum af luftoperationer.
NAOC varetager planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere. NAOC udøver sin føring af luftoperationerne på baggrund af et rammesættende direktiv fra Operationsstaben.
Om stillingen
Som Air Planner er du ansvarlig for planlægning, koordination og beordring af luftoperationer i dansk luftrum. Du vil blive Air Planner for helikopter- eller kampflyområdet i NAOC planlægningssektion. Ud over dit ansvarsområde skal du påregne at blive krydsuddannet til at kunne håndtere andre områder, når behovet herfor opstår. I det daglige skal du planlægge og koordinere luftoperationer indenfor dit område. Du vil give input til den månedlige Air Task Plan for Forsvaret samt forestå den efterfølgende koordination mellem de flyvende wings og de enheder, de skal støtte eller træne sammen med. Derudover vil du indgå i arbejdet med at producere næste dags Air Task Order, som er en samlet beordring af al militær flyvning indenfor NAOC ansvarsområde.
Du vil blive sektionens sagsbehandler i forhold til udstedelse af tilladelser i forbindelse med flyvning indenfor helikopter- eller kampflyområdet.

Du skal påregne øvelses- og uddannelsesaktivitet både nationalt og i udlandet. I forbindelse med opbygning af NAOC evne til håndtering af krise og krig vil der være både intern uddannelse og uddannelse og øvelsesdeltagelse i udlandet. Du vil få en aktiv rolle i uddannelse af designeringspersonel, som skal støtte NAOC i tilfælde af krise eller krig.
Om dig
Du er erfaren kaptajn fra flyvevåbnet med en solid operativ baggrund – gerne som kampfly- eller helikopterpilot - og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende, vil der være mulighed for at indgå uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til evt. udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Kvalitet i opgaveløsningen, gode samarbejdsevner, stort overblik og selvstændighed er vigtige egenskaber som Air planner, og vi forventer, at du tager ansvar for den samlede opgaveløsning og at du kan håndtere en hverdag fyldt med operative udfordringer.
Du skal have gode engelskkundskaber, både skrifteligt og mundtligt, da en stor del kommunikation foregår på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Major K. P. Toft, Mail: fko-f-chnpp@mil.dk. Tlf.: 72 81 15 61 på hverdage mellem kl. 0800 og 1500.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Ansøgningsfrist er den 21. april 2019. Samtaler forventes afholdes løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2019 eller snarest herefter.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK og vurderes egnet til et forløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks


OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent