Missionplanner

Sagsbehandler til Uddannelsesstrategisektionen


Sagsbehandler til Uddannelsesstrategisektionen

Vil du have indflydelse på fremtidens lederuddannelser i Forsvaret? Kan du tænke strategisk, omsætte tanker til planer og tage ansvar for at planer bliver til konkrete tiltag? Har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt fællesskab med højt til loftet?

Nyordningen af skoleområdet i Forsvaret skal sikre en styrkelse af de operative og styrkeproducerende søjler. Personellet skal være mere til stede ved enhederne og mindre på skolebænken, og læring skal foregå i fleksible og individuelt sammensatte forløb gennem hele ansættelsesforløbet. Forsvarets uddannelsespraksis skal moderniseres, og uddannelserne skal være anerkendte både indenfor og udenfor Forsvaret samt kompatible med det civile uddannelsessystem.

Denne spændende udvikling har du mulighed for at bidrage til gennem en stilling som sagsbehandler ved Uddannelsesstrategisektionen.
Om os
Uddannelsesstrategisektionen er placeret under Uddannelsesafdelingen ved Forsvarsakademiet (FAK). Sektionen er ressortansvarlig for overordnet sagsbehandling vedrørende FAK rolle som skolekommando, Forsvarets uddannelsesstruktur, FAK strukturbestemte uddannelser samt akkreditering. Sektionen består af fem officerer og to civile specialkonsulenter. Sektionen er stadig under opbygning og forventes fuldt bemandet i løbet af 2019.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Uddannelsesstrategisektionen (US) kommer du til at bidrage til uddannelsesstrategiske udviklingsopgaver samt koordination og drift af udviklingsprojekter i tæt dialog med aftagerne af Forsvarets uddannelser.

Du kommer til at medvirke til idégenerering og til at omsætte ideerne til planer og beslutningsoplæg understøttet af solid argumentation. Du får ansvar for at koordinere oplæg med samarbejdspartnere indenfor FAK, internt i Forsvaret og med myndigheder under Forsvarsministeriet. Derfor er solide analytiske evne og gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner en forudsætning. Hvis du ikke har stærke stabskompetencer når du starter i stillingen, vil du komme til at udvikle dem som led i din opgaveløsning.

Du vil desuden indgå som FAK repræsentant i et udviklings- og analysearbejde der undersøger mulighederne for at etablere en erhvervsuddannelse for konstabler. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Som led i FAK rolle som skolekommando overtager vi løbende ansvaret for en del af Forsvarets bestemmelser vedr. uddannelse. Du vil blive inddraget i arbejdet med at systematisere og revidere bestemmelsesgrundlaget, således at det fremstår ensartet og opdateret.
Om dig
Du er kaptajn eller kaptajnløjtnant med en grundlæggende interesse for uddannelsesområdet. Du ønsker at bidrage aktivt til at udmønte kompetencebaseret uddannelse, nyttiggørelse af moderne uddannelsesteknologi og anvendelse af moderne didaktiske metoder og principper i Forsvaret. Du evner eller har ambitioner om at lære godt stabshåndværk.

Du er selvmotiverende og opsøgende, og du har en analytisk tilgang til opgaverne. Du trives både med selvstændigt arbejde og med at indgå i forpligtende arbejdsfællesskaber. Du omsætter komplekse problemstillinger til håndterbare delopgaver og kommunikerer præcist og effektivt i skrift og tale.

Det er ønskeligt, at du gennem din tidligere tjeneste har opnået indblik i de kompetencebehov, som er en forudsætning for Forsvarets operative opgaveløsning.

Du deler aktivt din viden og er fordomsfri, nysgerrig og opsøgende, når du møder nye tanker og ideer. Du er vedholdende og søger konstruktivt efter løsninger, som gør FAK uddannelser gennemførlige og relevante for aftagerne.

Det er vigtigt, at du kan indgå i en mindre, men periodisk travl sektion, hvor du selv bidrager anerkendende og konstruktivt til et godt arbejdsmiljø.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets HR-strategi, ligesom det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til kvalifikationsrammen for livslang læring og dens uddannelsesniveauer og uddannelsesdokumentation generelt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos ved sektionschefen, MJ Henrik Jedig Jørgensen, på tlf.: 25 37 92 87. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2019 og samtaler forventes afholdt den 25. og 26. april. Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

04.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent