Missionplanner

CHEF TIL STRATEGISK PLANLÆGNING VED SHAPE, BELGIEN


CHEF TIL STRATEGISK PLANLÆGNING VED SHAPE, BELGIEN

Er du interesseret i strategiske planlægning? Så er der her en spændende og udfordrende stilling ved SHAPE, hvor du bliver ansvarlig for de strategiske processer og analyser i relation til NATO’s militære afskrækkelses- og forsvarsprofil.
Om os
Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) er det strategiske hovedkvarter i NATO Allied Command Operations (ACO) og ligger ved Mons i Belgien.

Deterrence Group indgår i Strategic Employment Directorate og ligger under Comprehensive Crisis and Operations Management Centre (CCOMC), der er SHAPE omdrejningspunkt for den strategiske tænkning og det overordnede overblik over alle NATO’s igangværende operationer og aktiviteter.

CCOMC omfatter ca. 125 medarbejdere fordelt på alle grader. CCOMC er organiseret med en opgavefleksibel organisation, der betyder at kapaciteter under CCOMC organiseres i forhold til de aktuelle opgaver – dette gælder også Deterrence Group.

Deterrence Group er ansvarlig for det militære element af NATO Deterrence and Defence Posture og gennemfører herunder den strategiske planlægning og rådgivning i forhold til NATO’s militære afskrækkelses- og forsvarsprofil (Deterrence and Defence Posture).

Chefen for Deterrence Group refererer direkte til chefen for CCOMC (OF-6) og indgår i et team med andre officerer på OF-5 niveau (oberst/kommandør).

Deterrence Group består på nuværende tidspunkt af tre sektioner, der alle ledes af en oberstløjtnant. Bemandingen i sektionerne er ligeledes oberstløjtnanter. Der indgår endvidere én civil analytiker i Deterrence Group. Opgaverne løses i teams sammensat af specialister fra hele SHAPE organisation og repræsentanter fra hele ACO.

Stillingen er således placeret i en foranderlig organisation i et dynamisk internationalt miljø, der stiller store krav til både selvstændighed og tilpasningsevne, hvor medarbejderen skal kunne arbejde sammen med militære og civile på højt niveau fordelt over flere fagområder.
Om stillingen
I stillingen som Chef for Deterrence Group vil den primære opgave være ledelse og koordination af medarbejderne i Deterrence Group, samt rådgivning af foresatte chefer vedrørende den militære del af alliancens afskrækkelses- og forsvarsprofil.

Som chef for Deterrence Group vil du jævnligt være eksponeret for SHAPE Command Group.

Chefen for Deterrence Group er ansvarlig for monitorering og rapportering i forhold til NATO’s militære aktiviteter, samt den kontinuerlige udvikling af alliancens profil, herunder består opgaver i:

• Ledelse af ACO Deterrence Assessment processer, såvel planlagte som ad hoc.
• Udvikling af SACEURs militærfaglige rådgivning til Militærkomitéen (MC) og det Nordatlantiske råd (NAC).
• Konceptuel udvikling af ACO Deterrence management.
• Udvikling af policy i relation til NATO strengthened Deterrence and Defence.
• Koordination af samarbejdet med NATO HQ (IS/IMS), samt de fleste af SHAPE divisions, ACT, ACO underliggende kommandoer, US EUCOM, NMR’er og civile tænketanke.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Forsvaret og har gennemført Videreuddannelsestrin II for militære ledere eller lignende på masterniveau.

Du kan dokumentere relevant cheferfaring med koordination og gennemførelse af langsigtede analyser og du har erfaring fra arbejdet i en værnsfælles stab. Det er en styrke, hvis du har en faglig indsigt og operativ baggrund, der modsvarer stillingens fokus på NATO kollektive forsvarsopgave.

Vi forventer at du har erfaring fra en eller flere operative funktioner i den militære chefgruppe - gerne på afdelingsniveau eller højere, herunder er det ønskeligt at erfaringerne også er oparbejdet fra et internationalt miljø.

Du har erfaring med og interesse for processerne på strategisk niveau og trives med opgaver i spændingsfeltet mellem politiske, økonomiske og operative krav.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer eller anden international erfaring med fokus på strategisk planlægning, herunder at du har vist, at du ledelsesmæssigt kan begå dig i et multikulturelt miljø.

Som person er du strategisk tænkende med en moderne, udadvendt og udviklingsorienteret profil, og det ligger naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, nationaliteter, personelgrupper og organisationer.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Det motiverer dig, at teamets resultater har stor betydning for resten af NATO og øvrige myndigheders arbejde, herunder ligger det naturligt for dig – i perioder – at investere ekstra ressourcer for at sikre de gode resultater.

Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes i løngruppe 2 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationeringen. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT/NATO SECRET og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

Stillingen er til besættelse i løbet af første halvår 2020, efter nærmere aftale.

Derudover skal du bestå sprogtest i engelsk ved Forsvarsakademiet til niveau 4-3-4-3, Forsvarets fysiske test samt kunne helbredsgodkendes.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den nationale militære repræsentant ved SHAPE, brigadegeneral Morten Danielsson på tlf.: +32 6544 3900, alternativt +32 473 37 30 06 eller den nuværende stillingsindehaver oberst Thomas Funch Pedersen på tlf.: +32 6544 6906 (inden for daglig arbejdstid).

Oplysninger om løn - og ansættelsesvilkår mv. kan fås ved henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mette Wassmann på tlf.: 32 66 51 11 eller mail: FPS-BA-BS103.

Ansøgning
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ’send ansøgning’.

Ansøgningsfristen er den 1. maj 2019 og vi forventer at gennemføre samtaler i uge 21.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(BE) SHAPE

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent