Missionplanner

Assisterende Kapacitetscentermanager Kommunikation og Krypto


Assisterende Kapacitetscentermanager Kommunikation og Krypto

Kunne du tænke dig at være en del af det team af medarbejdere, der har ansvar for Forsvarets kommunikation og Krypto systemer? Vil du arbejde i en teknisk/logistisk virksomhed? Så er den nyoprettede stilling som Assistende Kapacitetscentermanager i Kapacitetscenter Kommunikation og Krypto i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse måske noget for dig.
Om os
Kapacitetscenter kommunikation- og krypto systemer er ansvarlig for anskaffelse, drift og vedligeholdelse af forsvarets kommunikation og krypto udstyr, som anvendes til lands, til vands og i luften såvel i Danmark som under internationale missioner.

Vores arbejdsområde omfatter landbaserede HF, UHF og VHF antenner og radioudstyr, satellit jordstationer og terminaler, taktiske datalink systemer samt krypto og tempest materiel. Vi har ansvaret for indkøb og drift af systemerne herunder for materielsikkerhed, modifikationer, og faglig rådgivning samt budgetter og økonomistyring.

Vi er en sektion med 16 dygtige medarbejdere i Værnsfælles Forretningsområde. Vi arbejder på tværs af hele Forsvaret og øvrige myndigheder, og har en stor berøringsflade med vores eksterne leverandører og brugere af systemerne.

Vi arbejder i storrumskontorer, hvilket giver et dynamisk og samarbejdsorienteret miljø med fagligt engagerede ingeniører.
Om stillingen
Som Assisterende Kapacitetsmanager kommer du til at arbejde tæt sammen med chefen for Kapacitetscentermanageren (KCM) og får en meget stor berøringsflade med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, det øvrige Forsvar og mange civile aktører/leverandører.

Vi kan tilbyde et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt samarbejde, med garanti for en travl og hurtigt omskiftelig hverdag.

Du vil som Assisterende Kapacitetscentermanager have en naturlig daglig berøring med alle opgaver der pågår i sektionen. Yderligere vil du blive medinddraget i projekter som ligger uden for sektionens eget ansvarsområde.

Som Assisterende Kapacitetscentermanager støtter du KCM med:
• Funktionen som ansvarlig for at kapacitetscentrets operative kapaciteter, og virker som KCM under dennes fravær.
• Økonomiplanlægning, herunder udarbejdelse og tilretning af kapacitetsplaner.
• Gennemførelse og kontrol af anskaffelser/modifikationer.
• Driften af kapacitetscentrets kapaciteter i hele deres levetid, og tilser at kapaciteterne opfylder gældende myndighedskrav og brugerspecifikationer.
• Løbende kontrol af driftstilstand til sikring af omkostningseffektivitet, og at der gennemføres de nødvendige teknologisk og operativt betingede opdateringer.
• Ledelsesplanlægning.

Du vil få ledelsesansvaret for personale, der stilles til rådighed for centrets opgaveløsning fra den øvrige organisation.
Derudover skal du træffe afgørelser i de løbende sager inden for dit teknisk/faglige område.

Der må påregnes rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet svarende til ca. 3-5 uger/år.
Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du være officer og have gennemført VUTI/L/VUK eller er i gang med at gennemføre VUK.

Erfaring som sagsbehandler fra eksempelvis staben eller en operativ enhed vil være en fordel.
Du skal have et godt indblik i den operative kontekst kan indsættes i, og kan på denne baggrund være tovholder på sager og projekter inden for det område.

Derudover har du:
• Gode kommunikationsevner og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som engelsk.
• Gode IT-kompetencer.
• Kendskab til logistiske koncepter for større materieldrifts- og anskaffelsesprojekter.

På det personlige plan er du udadvendt og trives med en stor kontaktflade, hvor du forventes at opnå et fleksibelt samarbejde med både interne og eksterne interessenter.

Stærk analytisk sans med en undersøgende/arbejdsform med evne til anvendelse af empirien til praktisk implementering.

Du arbejder selvstændigt, men kan selvfølgelig arbejde sammen med kollegaer og leverandører i diverse projekter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chef for Kapacitetscenter Kommunikation og Krypto Ming Yun Shan på tlf.72 81 52 31 eller forretningsområdechef Henrik Swartz på tlf. 72 81 52 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annette Karlsen på 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. maj 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende.

Ansættelse pr. 1. juni 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse, FOKUS mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget.
Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent