Almen sergent Hæren 1

Konstabel og specialist til CBRN Dekontaminerings deling ved Ingeniørregimentet


Konstabel og specialist til CBRN Dekontamineringsdelingen ved Ingeniørregimentet

Deconspecialist til Decontaminerings sektioner ved Hærens Chemical, Biological, Radiological, Nuclear og Geospatial kapacitet Kompagni ved Ingeniørregimentet i Skive.

Brænder du for at indgå i en enhed med et helt unikke opgaver, hvor du kan kalde dig specialist?

Vi mangler en Deconspecialist til Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter Kompagni (KMP)
Om os
CBRNGEOKMP er en specialist enhed, der består af Forsvarets centrale Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN)- og Geospatial (GEO) kapaciteter. Dette betyder, at Kompagni (KMP) er pålagt en stort antal unikke opgaver og råder over store mængder speciale materiel.

KMP bemanding er på 85 mand, men kan ved tilgang af designeringspersonel komme op på 99 mand.

KMP er en enhed sammensat af 5 specialer, Sampling Sektion (SAMP), CBRN centraler (CT), CBRN opklaringsgrupper (CBRN OPKL), Decontaminerings (DECON) sektioner og GEO grupper. Derudover er der selvfølgelig også en Kommando (KDO) enhed og en Forsyning og Vedligeholdelses (FS/VEDL) enhed.

CBRNGEOKMP deltager i øvelser/aktiviteter ved Danske Divsion (DDIV), Reaktionskampgrupper (RKG), Det Civile beredskab og værnsfælles øvelser, samt min. to faste øvelser i udlandet hvert år.
Om stillingen
Som deconspecialist, vil du indgå i en sektion, der er sammensat af flere små speciale-funktioner, som tilsammen udgør helheden i det samlede DECON-rensepunkt. Din specifikke funktion vil i tæt samarbejde med de andre funktioner i sektionen, sikre høj kvalitet og flow i opgaveløsningen. Sektionen vil være deltager i mange unikke og anderledes opgaveløsninger, med målet for øje at yde specialehåndtering i rensning af personel, materiel og køretøjer op til BTN størrelse – udsat for alle former for CBRN-kampstoffer.

Du får som deconspecialist ligeledes dagligt mulighed for at bidrage med nye ideer til konkrete og mere hensigtsmæssige måder at løse opgaverne på.

Ligeledes tildeles du det daglige ansvar for vedligeholdelsen og funktionsdueligheden på sektionens og dit eget, for funktionens, specifikke CBRN-materiel.

Du vil foruden funktionen som deconspecialist, ligeledes på sigt, skulle kunne medvirke som hjælpeinstruktør i diverse fag omhandlende sektionens specialefunktioner eller i anvendelsen og håndteringen af vores speciale-materialer.

Tjenesten veksler mellem uddannelsesdage på kasernen og feltøvelser, hvor du er væk fra kasernen i flere dage. Den daglige tjenestetid er som udgangspunkt mellem kl. 0730 og 1515. Det vil fremgå af enhedens halvårlige aktivitetsoversigt, hvornår du skal påregne lange dage eller øvelsesaktiviteter. Ydermere skal du påregne at deltage på speciale-kurser herhjemme, såvel som i udlandet mhp. at dygtiggøre dig inden for specialet decontaminering.
Om dig
Du er uddannet konstabel og skal have lyst til at arbejde med et specialist-område hvor din viden og kompetencer skal komme til udtryk i form af professionel holdning til opgaven og tjenesten generelt. Du kan lide at arbejde i et miljø hvor der er fart over feltet og hvor samarbejdet og fællesskabet styrker motivationen og energien til at bidrage aktivt og kompetent i opgaveløsningen.

Som menneske sætter du en ære i at opretholde en høj faglighed, hvor du også selv udviser ønske om muligheden for at styrke og udvikle dine kompetencer.

Du er fleksibel, omstillingsparat overfor nye opgaver og er ikke bange for at omsætte din faglighed til at bidrage med konstruktive og evt. alternative løsningsmuligheder.

Vigtigst af alt, så brænder du for at være den bedste til dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Seniorsergent Allan W. Ø. Lausten, tlf. 72 28 43 10 eller Kompagnichefen Asger S. Poulsen på tlf. 21 24 80 99

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63 eller mail FPS-BA-BS243@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. april 2019. Samtaler forventes afholdt i begyndelsen af uge 17.

Stillingen ønskes besat den 1.Maj 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.

Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebatal-jon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjem-meværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemme-værnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

21.04.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent