Almen sergent Hæren 1

Stabshjælper korporal til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon ved Efterretningsregimentet


Stabshjælper til 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon ved Efterretningsregimentet.

Brænder du for administration og har du lyst til indgå i et team, hvor faglig dygtighed, selvstændighed og gensidig respekt er i højsædet?

Så er det måske dig vi søger som stabshjælper på administrationskontoret ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (1 ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1 Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni , et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde, Fredericia på Jylland og Almegårds Kaserne på Bornholm.

1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i staben ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, som en del af stabsdelingen, men vil i det daglige arbejde ved administrationssektionen (S1).

Du vil indgå i en sektion, hvor dagligdagen kan være travl og hektisk. Vi lægger vægt på initiativ, selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer at du bidrager hertil.

Det er en ufaglært stilling, men med mulighed for forhandling af individuel tillæg, afhængig af hvilke kvalifikationer du er i besiddelse af.

Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få en bred berøringsflade da du både skal samarbejde med såvel højere myndigheder som underlagte enheder.

Du vil få selvstændige administrative opgaver, som skal løses indenfor en given tidsramme.

På sigt vil der blive opgaver i rammen af stabsdelingen, herunder køreuddannelse, vedligeholdelse, funktionsuddannelse m.v.

Du deltager løbende i generel militær efteruddannelse (skydning, førstehjælp etc.)

Du skal påregne at deltage på øvelser i både ind- og udland.
Om dig
Du er korporal eller konstabel, som har evner og vilje til at gennemføre korporal uddannelsen ved Hærens Sergentskole.

Du skal have en grundlæggende militær uddannelse og til enhver tid kunne honorere de fysiske krav, der stilles til alle militære ansatte i Forsvaret.

Det forventes, at du er serviceminded og har en positiv tilgang til opgaverne. Vi lægger særlig vægt på veludviklede kompetencer indenfor samarbejde, kommunikation, helhedsforståelse og faglighed.

Det er ønskeligt, at du har en bagrund som kontorhjælper og erfaring fra tjeneste ved stab eller underafdeling, men ikke et krav.

Det vigtigste er dog, at du er top motiveret til at arbejde med administrative opgaver i en travl hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel eller overkonstabel 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Tommy Beck på telefon 41 32 22 24.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

28.04.2019

Indrykningsdato

03.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent