Faglærer til flytankningsuddannelser ved Air Force Training Centre i Karup (genopslag)


Faglærer til flytankningsuddannelser ved Air Force Training Centre i Karup (genopslag)

Styrk dine undervisningskompetencer og vær med til at sørge for, at Flyvevåbnet kan indsættes fra mange områder i Danmark og rigsfællesskabet, i denne faglærerstilling ved Air Force Training Centre i Karup
Om os
Teknisk Uddannelsescenter i Karup gennemfører uddannelser indenfor flyteknik, tankning, elektronik, samt lodning og montage. Vi er ca. 25 medarbejdere organiseret i en sektion, der uddanner alle flymekanikere til flyvevåbnet, samt essentielle efteruddannelser til resten af Flyvevåbnet.

Vi lægger vægt på tillid, faglighed, fleksibilitet og en god omgangstone. Vi samarbejder på tværs og forsøger at udnytte kompetencerne der er til stede ved os på bedst mulig måde. Vi er en sektion sammensat af både civile og militære faglærere. Vi brænder for fagligheden og for at uddanne Flyvevåbnets dygtige medarbejdere til opgaverne og til fremtiden. Vi vil gerne lave de bedste teknikere på markedet.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som faglærer på flytankningsefteruddannelserne ved Teknisk Uddannelsescenter i Karup.

Dit primære undervisningsområde bliver kvalitetskontrol af flybrændstof samt tankning af fly. Kurserne bliver afholdt hos kunderne på flytank installationer i Jylland, Sjælland, Grønland samt ombord på søværnets skibe i Danmark og i Nordatlanten.

Derudover skal du undervise i håndtering af LOX (flydende oxygen) som benyttes på F16 og C130.

Kurserne består alle af lige dele teori og praktik, med to dages grundkurser og én dags re-autorisation. Selvom kurserne er planlagt et år frem, opstår der ofte nye opgaver og flytninger af kurser. Så forvent en fleksibel og spændende hverdag.

Der vil være en længere oplærings periode, hvor du blandt andet kommer med ud og følger de fleste af kurserne. Det forventes at du på sigt kan afholde alle kurser på egen hånd, således at du og din kursusleder springer buk mellem de enkelte kurser.

Du bliver en del af et team på 2 personer, hvor kursuslederen (seniorsergent) har ansvaret for afholdelse af kurserne.

Der kan forventes ca. 50 rejsedage om året, hvor de fleste rejser er på hverdage. De fleste af rejsedagene forventes afspadseret løbende, hvilket giver dig en vis fleksibilitet i forhold til tjenesten.
Om dig
Du er oversergent eller sergent der er vurderet egnet til en højere stilling og har interesse i at undervise og formidle teknisk stof.

Du er faglært inden for metalindustrien, eksempelvis flymekaniker, automekaniker, smed eller lignende. Hvis du ikke er faglært, men har god teknisk indsigt, så hører vi gerne fra dig, så vil vi vurdere, hvorvidt du er kvalificeret til stillingen.

Det er en fordel, men ikke betingelse at du har:
- Operativ erfaring med kvalitetskontrol af flybrændstof og tankning af fly
- Operativ erfaring med håndtering af LOX
- Erfaring som underviser.

Ønskelige kvalifikationer:
- Kørekort B + C/E
- ADR farlig gods vejtransport.

Ved ansættelse vil der blive lagt ligeså meget vægt på personligt match som på kvalifikationer.

Hvis du ikke besidder ovenstående kvalifikationer, men alligevel tænker at det lyder spændende, så kontakt os og vi kan tage en snak om mulighederne. Hvis stillingen lyder spændende vil vi derfor opfordre til at du ringer til os og vi kan tage en snak om eventuelle kvalifikationer eller send en ansøgning og vi vil vurdere den.
Ansættelsesvilkår
Militær:
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorsergent Flemming H. Lauridsen på tlf.: 72844672 / 40816502 eller på mail: aftc-ut-021@mil.dk eller kaptajn Jeppe K. Kock-Mogensen på tlf.: 728 44 651 / mail: aftc-ut-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. april 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.04.2019

Indrykningsdato

02.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent