Hæren 06

Forsyningshjælper til 1. Lette Infanterikompagni


Forsyningshjælper til 1. Lette Infanterikompagni

Skal du være med til at opbygge 1. Lette Infanterikompagni i XIII Lette Infanteribataljon?

Er du motiveret til at udvikle og vedligeholde din fysiske form?

Har du de grundlæggende militære færdigheder i orden og er du indstillet på konstant at forbedre dem?

Har du hvad der skal til – Også når det går op ad bakke?

Og er du en god kammerart, der sætter enheden før dig selv?
Om os
1. januar 2019 opstilledes XIII Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af stabskompagniet i 2019. Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin. XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer. Dog støttet af mindre, taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særlig egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften. På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.
Om stillingen
Du vil indgå i et team med andre forsyningshjælpere og en forsyningsbefalingsmand, hvor I vil forestå kompagniets (KMP) logistik- og forsyningstjeneste.

Du vil som en del af den operative funktion indgå i KMP med en skråstregsfunktion som enten kører, sanitetsmand eller sygehjælper.

Kompagniet skal modtage det første HBU hold ved SLFR pr. 5. august 2019, og videreføres i Hærens Reaktionsstyrke uddannelse og over i Stående Reaktionsstyrke. Så der bliver fokus på kompagniet og opgaven bliver kompleks samt en krævende opgave. Men det dig, der med din indstilling og indsats medvirker til at kompagniet bliver opfattet som en professionel enhed, der løser opgaven bedst muligt – hver gang!

Du kommer til en enhed, der skal bygge videre på de stolte traditioner, som vi værner om her ved XIII.

Du er indstillet på at der i perioder vil være mange dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.

Du vil med andre ord gerne smøge ærmerne op og være med til at bygge et kompagni op, som såvel XIII, som SLFR og Hæren kan regne med!
Om dig
Du er uddannet konstabel og har gerne erfaring med logistik og vi ser gerne at, du er i besiddelse af kørekort til kategorierne B, C og E.

Af logistiske kompetencer er følgende velset, men ikke et krav:
- Last- og surringskursus
- ADR-certifikat
- Truck certifikat
- SAP kursus (Myndighedsbeholdning og vedligeholdelsesrekvirent)

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold, hvor du skal ”kunne leve af sækken”. Dette kombineret med en vilje til at løse opgaverne selvom det kommer til at gøre ondt.

Det kan være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet, men det er ikke et krav. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for 1. lette infanterikompagni, kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon 41 38 51 10.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. arpil 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 01. juni 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du bedes vedhæfte relevante dokumenter, herunder din sidste FOKUS og hvis det ikke er mulig bedes du medbringe dem til en evt. samtale. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opkla-ringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officers-skole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som inter-nationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

02.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent