Missionplanner

Er du vores nye dygtige IT-faglærer (seniorsergent) i Fredericia


Er du vores nye dygtige IT-faglærer (seniorsergent) i Fredericia

Vil du gerne være med til at forme kommende IT supportere og kunne du tænke dig at være med til at udvikle uddannelse på nye IT systemer?
Så skal du søge vores spændende og udfordrende stilling som IT faglærer og kursusleder.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel.
Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet er uddannelsesansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR) og for enkelte dele, også for resten af forsvaret.
Vi forestår undervisning på IT hovedforløb-1 til IT supporter, Værnsfælles IT grundkursus og kurser inden for IT sikkerhed.
Vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kursus og hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden.

Vi er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard. Vi er 6 medarbejdere som er delt op i team på netværk og operativsystem / server.

Vi er specialister som, i samarbejde med vores team, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisning. Vi kan lide at undervise og vi ser det som en fornem opgave at motivere vores kursister til at blive ”knivskarpe” til IT.

Vi arbejder målrettet og leverer løsninger til tiden og med opgaven i centrum. Vi lægger vægt på god trivsel, har uformel omgangstone og giver gode muligheder for efteruddannelse.
Vi tilbyder frihed under ansvar, men fordrer selvstændighed og vedholdenhed med opgaverne.
Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse som kursusansvarlig, kursusleder og instruktør med hovedretning inden for operativsystem og server, hvor undervisning vil være en væsentlig del af dine opgaver.
Du bliver ansvarlig for fag på IT hovedforløb-1, hvor din indsats med planlægning og udvikling af undervisningen og uddannelsesmaterialer er afgørende og tydelig.
Du vil fungere som SME på server og operativ system, og sagsbehandler bl.a. vedr. IT vedligeholdende uddannelser samt analyse og udvikling af uddannelse på nye IT systemer, hvor du udarbejder læringsplaner.
Du bliver medansvarlig for elementets servere, hvor vores uddannelse ofte gennemføres fra.
Om dig
Vi forventer du er uddannet IT datatekniker med interesser og spidskompetencer inden for server og operative systemer. Du trives i rollen som underviser, hvor det er essentielt, at du skaber et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket.
Du er velforberedt og din undervisning er på fagligt korrekt niveau, ligesom du er opmærksom på, at ikke alle lærer ens. Du trives med veksel virkningen mellem sagsbehandling og undervisning.

Du er en selvstarter og ser dig som en teamplayer, hvor du aktivt bidrager til elementet er velfungerende, arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.

Dine faglige kvalifikationer er:

• Du er uddannet IT datatekniker, hvis du ikke er datatekniker, kan du være IT supporter med tilstrækkelig erhvervserfaring til at starte på datatekniker uddannelsen.
• Du er fagligt stærk inden for serveradministration, powershell og linux eller har interesse for at udvikle dig.
• Du er seniorsergent eller alternativ; oversergent og vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin II for mellemledere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Ryes kaserne i Fredericia.

For nuværende gennemføres en mindre del af kursusvirksomheden i Høvelte, hvorfor du skal være indstillet på lettere rejseaktivitet til Høvelte.
Der kan forekomme enkelte tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvarets enheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for ITU; Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Samtaler afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 15. maj 2019, eller snarest herefter.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OBS: Ved ansøgning skal der vedlægges dokumentation for uddannelsesniveau, eksamensbeviser, svendebrev, evt. certificeringerne og lignende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

02.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent