CH (STLG-1) søges til Udviklingsdivisionen ved Forsvarets Sanitetskommando


Chef for Udviklingsdivisionen ved Forsvarets Sanitetskommando

Ønsker du et attraktivt chefjob med opgaver inden for ledelse og højt specialiseret militærmedicin? Vil du være omdrejningspunktet for udvikling, uddannelse, planlægning og indsættelse af militærmedicinske og sundhedsfaglige kapaciteter i Forsvaret? Motiveres du af at opbygge stærke samarbejdsrelationer og skabe brugbare løsninger, der tilgodeser Forsvarets operative opgaveløsning, samt at opnå resultater gennem samarbejde? Så er muligheden her!
Om os
Forsvarets Sanitetskommando (FSK) er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets Sundheds- og Sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhed, sanitet og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vore udsendte i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier.

Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.
Om stillingen
Chefen for Udviklingsdivisionen er vicegenerallæge i Forsvarets Sanitetskommando og overordnet ansvarlig for studie- og udviklingsvirksomhed, udarbejdelse af grundlag for
styrkeproduktion og uddannelsesvirksomhed indenfor det sanitetsfaglige område, samt opstilling af militærmedicinske og sundhedsfaglige bidrag til Forsvarets missioner.

Du vil være ansvarlig for planlægning, ledelse, styring og kontrol af Udviklingsdivisionens samlede opgaveportefølje. Herunder varetager du også økonomi- og personelansvar. I divisionen indgår der en Udviklingsafdeling og en Planlægningsafdeling, og du er foresat for de to afdelingschefer.

Du har i stillingen ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med policy, direktivgivning, doktrinudvikling og projektledelse inden for de militærmedicinske og sundhedsfaglige områder i Forsvaret.

Du har endvidere ansvaret for FSK operative planlægningsvirksomhed, som bl.a. omfatter udarbejdelse af bidrag til operationsplaner, Force Health Protection, udarbejdelse af grundlaget for udsendelse af sundhedsfaglige bidrag i internationale operationer samt Medical Intelligence området.

Endvidere er du ansvarlig for udarbejdelse af det overordnede grundlag for sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser i Forsvaret, ligesom du forestår FSK faglige inspektioner og certificeringer af sanitets- og sundhedsfaglige bidrag og enheder før udsendelse.

Du deltager endvidere også i nationale og internationale arbejdsgrupper og kongresser inden for militærmedicin og sundhedsfaglige emner, herunder deltagelse i diverse NATO fora på vegne af Forsvaret.

Du vil desuden skulle fungere som stedfortræder ved generallægens fravær.
Om dig
Stillingen som chef for Udviklingsdivisionen fordrer, at du har stærke analytiske kompetencer, et godt strategisk kendskab og overblik samt særdeles gode lederevner som grundlag for at kunne lede og koordinere divisionens opgaveløsning.

Du har endvidere stærke kompetencer inden for planlægning, ledelse, styring og kontrol, og du evner at træffe selvstændige beslutninger og følge opgaverne til dørs.

Du er en stærk og tydelig kommunikator i både skrift og tale, ligesom du har gode samarbejdsevner, idet du som chef for Udviklingsdivisionen forestår koordination af militærmedicinske, sundhedsfaglige og idrætsfaglige projekter og sagsområder såvel internt i FSK som eksternt i forhold til Forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser.
dig
Vi forudsætter, at du har gjort tjeneste på lederniveauets højeste funktionsniveau som stabslæge, samt gennemført stabskursus eller master i militære studier ved Forsvarsakademiet, eller tilsvarende ækvivalerende uddannelse.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Det er et ønske, men ikke et krav, at du har været udsendt i INTOPS og har erfaring med stabstjeneste.

Sprogligt kommunikerer du problemfrit på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Det daglige tjenestested er indtil videre Sødalsparken i Århus.

Ansættelsen sker på individuel kontrakt med et lønniveau svarende til løngruppe 2 i Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Lønnen forhandles individuelt efter kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår kan efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform. Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, stiles ansøgningen til Dronningen.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved Forsvarets Sanitetskommando, oberst Bo E. Engelbreth, på telefon 4190 2212 eller via mailadressen: FSU-STCH@fiin.dk. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2019. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du er velkommen til at vedhæfte relevante bilag som CV og seneste FOKUS, men dette er ikke et krav. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Sødalsparken

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 - STLG-1

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent