Hæren 06

Erfaren kaptajn som holdfører og taktiklærer ved det nye Føringskursus (BTN/BDE) ved CLO/FAK


Erfaren kaptajn som holdfører og taktiklærer ved det nye Føringskursus (BTN/BDE) ved CLO/FAK

Er du en holdspiller, som trives i en travl og dynamisk hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse og udvikling?

Har du lyst til at være del af et team præget af sammenhold og professionalisme, hvor du kommer til at undervise i taktik på bataljons- og brigadeniveau og bidrage til Hærens doktrinudvikling?

Kan du svare ja til disse spørgsmål, er der måske en stilling til dig som taktiklærer og holdfører i Føringselementet ved Center for Landmilitære Operationer (CLO).
Om os
Føringselementet består af ni officerer (majorer og kaptajner), og vores dagligdag er præget af en vekselvirkning mellem formidling (undervisning af studerende), forskning (doktrinudvikling) og professionsudvikling (deltagelse i øvelser, kurser, seminarer, mm).

Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Føringselementet er ansvarligt for udvikling, planlægning og gennemførelse af det nye Føringskursus som afløser de nuværende bataljons- og brigadekurser. Vi spiller derfor en væsentlig rolle i udvikling og prægning af hærens kommende stabsofficerer og underafdelingschefer.

Føringselementet hører under CLO i Institut for Landmilitære Operationer ved Forsvarsakademiet, og arbejder til dagligt på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi tilbyder nogle af Forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt fagligt indhold, simulation og tværfaglighed. Føringskursus gennemføres første gang fra august 2019 – juni 2020 som blended learning og en vekselvirkning mellem tilstedeværelsemoduler og fjernundervisning. Der kan optages op til ca. 100 elever på kursus.
Om stillingen
Dine primære opgaver er at varetage planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i militære operationer på føringskursus, herunder virke som holdfører for Føringskursus.

Du vil derudover blive inddraget i hærens studie- og udviklingsvirksomhed, primært gennem doktrinudvikling af Hærens felt- og enhedsreglementer. Du skal forvente at få selvstændige sagsbehandlingsopgaver inden for uddannelse, pædagogik eller militære operationer.

CLO har stor fokus på kompetenceudvikling, og tjeneste i Føringselementet vil være et godt afsæt for den fremtidige karriere. Der vil være mulighed for at læse ALO/MMS i stillingen.
Om dig
Du skal være kaptajn M321, og du skal have gennemført VUT-1/L eller BTN- og BDE-kursus. Du skal desuden have forrettet tjeneste som chef for en manøvreunderafdeling, og som stabsofficer på bataljons- eller brigadeniveau. Du skal have erfaring fra minimum en international mission.

Der lægges herudover vægt på, at:

Du har en over middel taktisk og doktrinær forståelse, hvilket du har demonstreret i dine stillinger som kaptajn.

Du interesserer dig for føringsbegrebet og princippet om Mission Command.

Du er struktureret og har en god forståelse for kursus- og uddannelsesplanlægning.

Du er en god formidler og kan formulere dig i et forståeligt og tilgængeligt sprog i skrift og tale på både dansk og engelsk.

Du er velafbalanceret i forhold til udfaldsrummene i Forsvarets ledelsesgrundlag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik Tams Gildberg på mail: FAK-IMO-LO43 eller tlf.: 40139353.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Pia Knudsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 72819144.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning elektronisk via linket. Du er meget velkommen til at vedhæfte relevante FOKUS og andre bilag, som kan dokumentere dine kvalifikationer.

Hvis du er varslet til udsendelse, bedes du gøre opmærksom på dette i forbindelse med ansøgningen.

Stillingen er til besættelse snarest. Ansøgningsfrist er 25. april 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent