Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstilling - Administrations- og Brigadebefalingsmand ved 2. Brigades Reserveentitet


Rådighedsstilling – Administrations- og Brigadebefalingsmand ved 2. Brigades Reserveentitet

Om os
Reserveentiteten ved 2. Brigade (R2B) er en administrativ enhed underlagt brigadechefen. Chefen for R2B har plads i brigadeledelsen sammen med brigadechefen, næstkommanderende og stabschefen og er tillige CH/LNO/BDE.

R2B er organiseret i seks sub-entiteter som hver især er hjemmehørende ved en enhed som er: V/GHR (UDDBTN), V/JDR (UDDBTN), I/JDR (PNBTN), III/GHR (OPKBTN), XIII/SLFR (LINFBTN) samt Brigadestaben (BDEST). Hver sub-entitet har en leder, hvis ansvar og opgaver defineres af chefen for R2B.

Entiteten består af ca. 100 dedikerede og professionelle konstabler, befalingsmænd og officerer af reserven.

Stillingen som administrations- og brigadebefalingsmand ved 2. Brigades Reserveentitet refererer formelt til chef G1/R2B, men indgår i den samlede stabs arbejdsområde og er direkte støtte til CH/R2B. ADM/BDEBM/G1/R2B fungerer i R2B støttecenteret når BDEST er indsat.

Vi lægger stor vægt på aktiv deltagelse. Til gengæld tilbyder vi spændende opgaver, der giver mulighed for at yde en dedikeret indsats med faglig opkvalificering og udvikling i rådighedsstillingen.

Om stillingen
Stillingen er en del af Hærens befalingsmandsstrategi med det formål at styrke befalingsmændenes rolle, ansvar og uddannelse.

G1/R2B er en sektion under staben ved 2. Brigade, der har ansvar for administration, information management, presse og økonomi. Du bliver ansat i G1 med direkte referere til CH/G1, men indgår i Command Team omkring CH/R2B.

Dine opgaver er:

• Deltagelse i studieperioder, stabsøvelser og feltøvelser i ind- og udland i samarbejde med den faste del af G1, hvor du har administrative opgaver i Støttecenterets virke, særligt indenfor personeladministration.
• Opdatering af procesbeskrivelser, direktiver, blivende bestemmelser for administrative forhold (BBA).
• Støtte i planlægningen og gennemførelsen af vores halvårlige uddannelsesperioder (Grundlæggende Militære Uddannelse, GMU).

Herudover kommer du til at støtte CH/G1/R2B med administration af reserveentiteten og fungere som dennes stedfortræder. Efter behov bliver du involveret i projektarbejde, ligesom du efter behov kommer til at deltage i forskellige øvrige aktiviteter ved R2B.

Du bliver også reserveentitetens ceremonimester og repræsentant for befalingsmandsgruppen, hvor du er med til at fremme befalingsmandsgruppens virke og indflydelse.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Mellemledere for reserven (VUT-II/ML). Du er administrativ meget stærk. Der lægges vægt på administrationserfaring og indsigt i rollen som Du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Mellemledere for reserven (VUT-II/ML). Du er administrativ meget stærk. Vi lægger vægt på, at du har administrationserfaring og indsigt i rollen som befalingsmand. Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dine civile forhold tillader, at du kan deltage i aftalte planlagte aktiviteter. Du har sans for såvel helhed som detalje. Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen og ser muligheder frem for begrænsninger.

Du udfører dit arbejde selvstændigt med stort initiativ og styring, du er god til at samarbejde på tværs af enheder og har en god analytisk tilgang til opgaveløsningen. Du er loyal over for opgaven, dine kolleger, din chef og din enhed, og du har en positiv tilgang til din funktion samt en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser engagement, og din energi og vilje er med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste min. 20-25 dage om året.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til chefsergent af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/G1/R2B major af reserven Claus D. Hovej på telefon 2479 4410.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard Bøje på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

01.04.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent