Missionplanner

Sektionsfører til Network Admin i NATO CIS enhed


Sektionsfører til Network Admin i NATO CIS- enhed

Er du en dygtig mellemleder med teknisk indsigt, og kan du lide at arbejde med ledelse af specialister? Så er det måske dig vi søger til stillingen som sektionsfører for vores netværks sektion – så er du klar på udfordringer der rækker ud i et internationalt miljø, så er dette måske din fremtidige arbejdsplads.

Om os
NATO’s ”deployable communication and information system module” (DCM) er skabt til at levere communications and informations systems (CIS) løsninger til NATO hovedkvarterer, altså kommunikationsmidler, som gør at NATO hovedkvarterer kan arbejde ude fra deres faste lokationer. Det betyder, at meget af vores daglige fokus, oftest ligger på enten at være på beredskab, hvilket vil være tilfældet i hele 2019, eller være indsat på øvelser rundt omkring i Europa, i rammen af NATO. Derudover benytter NATO, i rotation, de forskellige DCM’er til at varetage NATO CIS i missionerne hvori NATO er repræsenteret.

Det danske DCM E er operativt underlagt 1st NATO Signal Battalion (1NSB) som er garnisoneret i Wesel – Tyskland. 1 NSB er en multinational enhed, med adskillige nationaliteter repræsenteret. 1 NSB indsætter de i alt 6 DCM’er som bataljonen rummer.
DCM-E er i den nationale struktur underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet. Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister.

DCM E er en enhed på 60 medarbejdere, hvoraf 45 er at finde i CIS delingen og resterende i kommando delingen. CIS delingen består af 5 sektioner, hvori Netværksektionen ligger. Rejseaktiviteten i DCM E er, qua det internationale tilhørsforhold, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelsen, hvis du søger stillingen.
Om stillingen
Network Admin sektionen er på i alt 9 medarbejdere. Sektionsføreren er oversergent, næstkommanderende er sergent og derudover er der 7 Network Admin teknikere på konstabel-/ korporal-niveauet.

Som sektionsfører for Network Admin skal man have teknisk flair, være logisk tænkende, og have evnen til at kunne arbejde selvstændigt og i større teams. Network Admin sektionen er ansvarlig for konfigurering, og opsætning af enhedens netværk baseret på CISCO produkter til LAN/WAN og telefoni samt drift i forhold til ITIL rammeværket, der danner grundlaget for struktureringen af workflow i enheden. Derudover er en vigtig del af arbejdet også koordinering af fejlfinding, opgradering og indførelse af nye services, samt rådgivning af nærmeste leder vedrørende kommunikationssystemer og optimering af dem.

Det er en IT kompetencemæssig tung stilling, og det er en fordel at have kendskab/ interesse for opsætning og konfiguration af netværkskomponenter med tilhørende services.

Der arbejdes fortrinsvist i teams, men som leder forventes det helt klart, at du kan arbejde selvstændigt med planlægning i forbindelse med indsættelse og optimering af kommunikationssystemer og andre projekter, samt træffe beslutninger på vegne af nærmeste leder.
Du er samtidig samtaleleder for sektionens korporal og konstabler. Det betyder, at du planlægger deres uddannelse og udvikling, i samarbejde med enhedens uddannelsesbefalingsmand. Endvidere er du garant for niveauet og kvaliteten i din sektion.

Der skal forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, deriblandt: mission, øvelse og kursusaktivet.
Det forventes ligeledes at du kan indgå som faglærer i nogle af enhedens basisfag.
Om dig
Du er oversergent fra enten Hæren eller Flyvevåbenet og har en videreuddannelsestrin I for mellemledere eller tilsvarende. Du har gerne erfaring indenfor IT, og gerne indenfor netværksområdet.
Du har et tilfredsstillende tjenesteforløb og har gerne virket som sektionsfører eller næstkommenderende/deling i dit tidligere virke, men dette er ikke et krav.

Du har gode kommunikative evner og kan formulere dine budskaber på både dansk og engelsk - i skrift og i tale. Du kan samarbejde på tværs af sektionerne i delingen og du er generelt god til samarbejde i en organisation hvor der ikke er langt mellem niveauerne.

Du er som mellemleder orienteret mod kvalitet i opgaveløsningen, udviser god mandskabsbehandling og er en loyal kollega.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele nsættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for DCM E; Major Jakob O. Petersen på telefon 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller skrive en mail FSR-2B-100A@FIIN.DK
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Samtaler afholdes i uge 18 eller 19. Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OBS: Ved ansøgning skal der vedlægges dokumentation for uddannelsesniveau, eksamensbeviser, evt. certificeringerne og lignende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

29.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent