Missionplanner

Korporal til infrastruktur sektionen i NATO CIS- enhed


Korporal til infrastruktur sektionen i NATO CIS- enhed

Er du en dygtig Korporal og har du evnerne til at lede og fordele det daglige arbejde indenfor infrastruktur sektionen i samspil med befalingsmændene? Kan du tage ansvar og gå foran som det gode eksempel? Er du klar på udfordringer der rækker ud i et internationalt miljø, så er dette måske din fremtidige arbejdsplads.
Om os
NATO’s ”deployable communication and information system module” (DCM) er skabt til at levere communications and informations systems (CIS) løsninger til NATO hovedkvarterer, altså kommunikationsmidler som gør at NATO hovedkvarterer kan arbejde ude fra deres faste lokationer. Det betyder, at meget af vores daglige fokus, oftest ligger på enten at være på beredskab, hvilket vil være tilfældet i hele 2019, eller være indsat på øvelser rundt omkring i Europa i rammen af NATO. Derudover benytter NATO, i rotation, de forskellige DCM’er til at varetage NATO CIS i missionerne hvori NATO er repræsenteret.

Det danske DCM E er operativt underlagt 1st NATO Signal Battalion (1NSB) som er garnisoneret i Wesel – Tyskland. 1 NSB er en multinational enhed, med adskillige nationaliteter repræsenteret. 1 NSB indsætter de i alt 6 DCM’er som bataljonen rummer.
DCM-E er i den nationale struktur underlagt 2. Føringsstøttebataljon ved Føringsstøtteregimentet. Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister.

DCM-E er en enhed på 60 medarbejdere, hvoraf 45 er at finde i CIS delingen og resterende i kommando delingen. CIS delingen består af 5 sektioner, hvori infrastruktursektionen ligger. Rejseaktiviteten i DCM E er, qua det internationale tilhørsforhold, mere omfattende end normalt i Forsvaret og er en ting der skal tages med i overvejelsen, hvis du søger stillingen.

Om stillingen
Infrastruktursektionen er på i alt 7 medarbejdere. Føreren er oversergent, du er korporal og derudover er der 5 Infrastruktur teknikere på konstabel niveauet.

Du vil som koporal i infrastruktursektionen indgå i et team af infrastrukturspecialister. Det interne samarbejde i infrastruktursektionen og med andre grupper i CIS delingen er vigtigt for at kunne løse de stillede opgaver, her er du som koporal en vigtig spiller i organiseringen, af det daglige arbejde i samspil med sektionens befalingsmænd.

Du vil som koporal i infrastruktursektionen have til opgave at sørge for fremdrift i forbindelse med opbygninger af infrastruktur, samt levere ekspertinput i forbindelse med planlægning af infrastruktur og indsættelse. I forbindelse med opbygning af infrastruktur vil du ligeledes være ansvarlig for dokumentation og vedligeholdelse af dokumentation.

Herudover er infrastruktursektionen ansvarlig for drift af de ydre komponenter i et deployerbart CIS setup, herunder klimasystemer, generatorer og telte.
Der arbejdes fortrinsvist i teams, men som korporal forventes det også, at du kan arbejde selvstændigt, lede et hold af teknikere og træffe beslutninger på vegne af nærmeste leder.

Der skal forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, deriblandt: mission, øvelse og kursusaktivet.
Om dig
Du er korporal fra enten Hæren eller Flyvevåbenet og har gennemført korporalsuddannelsen modul 1+2 eller tilsvarende. Du har gerne erfaring indenfor opbygning af IT infrastruktur fra dit tidligere virke, men er ikke et krav.

Du har gode kommunikative evner og kan formulere dine budskaber på både dansk og engelsk. Du kan samarbejde på tværs af sektionerne i delingen og du er generelt god til samarbejde i en organisation hvor der ikke er langt mellem niveauerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for DCM E; Major Jakob O. Petersen på telefon 72 82 66 70 / 41 90 45 20 eller skrive en mail FSR-2B-100A@FIIN.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando,
Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

29.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent