Missionplanner

Kaptajn/kaptajnløjtnant til Materiel- og Logistiksektionen J4 ved Specialoperationskommandoen


Kaptajn/kaptajnløjtnant til Materiel- og Logistiksektionen J4 ved Specialoperationskommandoen

Vi skal endnu engang aflevere en af vores dygtige sagsbehandlere til en højere stilling, så nu er der en ledig stilling i Specialoperationskommandoens materiel- og logistiksektion. Brænder du efter at være med til at anskaffe og udvikle det rette materiel til specialoperationsstyrkerne og understøtte indsættelsen af Danmarks specialoperationsstyrker? Så er Specialoperationskommandoens logistiksektion noget for dig!
Om os
Specialoperationskommandoen består af en Kommandostab samt Frømandskorpset og Jægerkorpset. Vi blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Vi styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite Special Operations Component Command en af vore største prioriteringer, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020.

J4 materiel- og logistiksektion, samler de logistiske funktioner i staben, der omfatter forsyning, materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker I Danmark.
Om stillingen
Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen og Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Du vil komme til at arbejde med specialkorpsene på materielområdet her særligt det maritime område omkring fartøjer og RHIB’er, undervandsmateriel, entringsmateriel og efterretningsmateriel for derigennem at bidrage til udvikling af korpsenes operative opgaveløsning. Dine primære arbejdsopgaver vil være at koordinere udarbejdelsen af brugerkrav, den løbende udvikling af eksisterende kapaciteter samt samarbejde med de øvrige værnsstabe og styrelser omkring anskaffelse og implementering af materiel. Du kan forvente, at skulle samarbejde med specialister, der besidder et stort engagement og faglighed.

Herudover vil du ad hoc blive inddraget i forbindelse med sektionens øvrige opgaver.

Der må forventes et mindre antal rejsedage til ind- og udland i forbindelse med deltagelse i materieludstillinger, producentbesøg og diverse mødeaktiviteter m.m.

Du kan blive designeret til staben for SOCC med tilhørende øvelsesaktivitet.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant og har sandsynligvis stabserfaring. Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og har gode evner indenfor kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver. Du er struktureret og tager ansvar for de pålagte opgaver, og du kan rådgive underlagte enheder på en forståelig og imødekommende måde.

Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og træffer nødvendige og effektive beslutninger, når behovet opstår. Du skal være fleksibel, idet dagligdagen til tider kan foregå i et uforudset højt tempo. Du skal med en helhedsforståelse kunne samarbejde på tværs af niveauer i Forsvaret og med andre styrelser.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med materielområdet, så du har en god forståelse for processerne internt i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Det er endvidere en fordel med maritim baggrund, men det er ikke en nødvendighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er 22. april 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17. Stillingen er til besættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHJ4 orlogskaptajn Aksel Primdahl på tlf.: 41 38 58 78.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt ele-ment i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

29.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent