Søværnet 04

Sergent ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn.


Sergent ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn.

Kunne du tænke dig at indgå i elementet for erhvervspraktik, arbejde med unge mennesker og gennem relationer og praktisk ledelse bibringe dem viden om ceremoniel, håndvåben og søværnets mangeartede opgaver. Trives du med en dynamisk funktion kendetegnet ved, at dagene aldrig bliver ens, er stilling som befalingsmand ved Erhvervspraktikelementet noget for dig!
Om os
Erhvervspraktikelementet er et selvstændigt element under Basesektionen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn (OPLOG FRH). Elementet består af 2 medarbejdere. Vores primære opgave er at gennemføre uddannelse for de ca. 400 - 500 elever om året, som vælger at komme en uge i praktik ved Søværnet i Frederikshavn med henblik på at få et godt indblik i, hvad Forsvaret og Søværnet kan tilbyde som arbejdsplads.

Udover Erhvervspraktikelementet består Basesektionen af et Havne- og vagtelement, samt et Transportelement der alle samarbejder om løsning af sektionens mangeartede opgaver.
Om stillingen
Du vil som befalingsmand i Erhvervspraktikelementet assistere elementlederen i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af erhvervspraktikken, herunder eksempelvis i våbenbetjening og vedligeholdelsesskydninger med håndvåben.
Derudover indgår du som vagtassistent i stationsvagten ved OPLOG FRH.
Om dig
Du er sergent, alternativt er du færdiguddannet som sergent og er egnet til udnævnelse.
Du har som person forståelse for præcision og opsøger selvstændigt opgaver, der falder indenfor dit ansvarsområde og udfører disse med præcision og med helhedsforståelse for OPLOG FRH såvel som Søværnet og Forsvarets overordnede behov.

Du sætter en ære i at løse både planlægningen og den praktiske del af opgaven rettidigt og med høj kvalitet. Du er desuden åben, positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt til erhvervspraktikanterne.

Det er et krav, at du har minimum kørekort kategori B, samt kan anvende Microsoft Office på brugerniveau. Derudover er det ønskeligt, at du er uddannet skydeleder. Vi lægger ligeledes vægt på, at du har sejlende erfaring og gerne erfaring fra andre dele af Forsvaret.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du trives som holdspiller.

Du og din familie skal være forberedt på, at der i forbindelse med vagter og med erhvervspraktikkens gennemførsel forekommer arbejde om aftenen og i weekender.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder seniorsergent Jesper Bagge Pedersen på tlf. 72 85 60 13 eller olsf-2340a@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 27. april 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse 13. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM OPLOG FRH
OPLOG FRH er en af Flådens to logistiske operatører og støtter søværnets operationer døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.
Vi er ”Single Point of Contact” for søværnets skibe og andre myndigheder. Vores opgave er med kort varsel at reparere, servicere, forsyne og vedligeholde flådens skibe, nationalt og internationalt – hver dag!
OPLOG FRH er placeret på Flådestation Frederikshavn og består af 137 civile og militære kollegaer.

I OPLOG FRH vægter vi kompetente og veluddannede medarbejdere. Vi sætter kundeservice i fokus og vores vision ”Service på toppen” er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi anerkender, anvender og kompetenceudvikler vores medarbejderes faglige og personlige kvaliteter. Vi fokuserer på vores kerneopgaver og samarbejder på grundlag af vores fælles værdier – tillid, ansvar og fleksibilitet.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på

www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

27.04.2019

Indrykningsdato

28.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent