Almen sergent Hæren 1

Chef for Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Øst, København


Chef for Efterretningssektionen ved Landsdelsregion Øst, København

Landsdelsregion Øst søger en Chef til Efterretningssektionen (CHE) med militær efterretningstjeneste og sikkerhed som hovedansvarsområde. Har du lyst til at indgå i enhed, hvor faglig dygtighed og selvstændighed er i højsædet? Så er det måske dig vi søger.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Værnsfælles Forsvarskommando. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Værnsfælles Forsvarskommando, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Efterretningssektionen (G2) består p.t. af Chefen for sektionen (MJ M331), to KN, en SSG og en KP.

Efterretningssektionens opgaver består i kontinuerligt at være i besiddelse af et opdateret E-billede for egen region med henblik på at skabe grundlag for en eventuel operativ indsættelse, herunder sikring af udveksling af efterretninger med anden region og relevante myndigheder. Sektionen gennemfører uddannelse af E-personel i regionsstaben samt ved underlagte distrikter for såvel fastansatte, personel af reserven samt frivilligt hjemmeværnspersonel. Endvidere planlægger og forestår sektionen alt vedrørende ceremoniel ved regionen.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.

Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som sektionschef for efterretningssektionen har du ansvaret for efterretningstjenesten under såvel uddannelse som operative indsættelser.

Du er ansvarlig for sektionens drift og udvikling af efterretningsområdet, herunder: sikkerhedstjenesten og for at opbygge netværk til FE, Politiet og Forsvarets enheder.

Vi lægger vægt på selvstændighed, systematik, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil med din ledelsesstil.

Det forventes, at op til 5-10 arbejdsdage vil være i weekender. Endvidere vil der være aktiviteter på hverdage i form af enkelte døgnøvelser (stabsøvelser) og uddannelsesaftener.
Om dig
Det er ønskeligt, at du har erfaring med efterretningstjenesten, herunder militær sikkerhed, samt at du her erfaring med at arbejde i en stab.

Det er endvidere en fordel, hvis du har kendskab til det operative virke ved Hjemmeværnet, da du indgår i Landsdelsregion Øst operative stab (PLANC).

Du er helhedsorienteret, arbejder struktureret og har erfaring med operativt såvel som administrativt arbejde.

Du har gode samarbejdsevner og er god til at opbygge kontakt til eksterne myndigheder, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste, Politiet og myndigheder domicileret på Kastellet mv.

Du har gyldigt kørekort til kategori B, og er uddannet og fortrolig med Captia og De Mars.

Da opgaverne i sektionen er mangeartede, og ind i mellem skal løses med kort varsel, forventer vi, at du er fleksibel og klar til at tage en ekstra opgave.
Ansættelsesvilkår
Stillingen vil kunne besættes af en M331 eller en M321 på uddannelsesaftale.

Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stillingsindehaveren, MJ Carsten Sølund Jensen på mobil 72 85 86 53 eller mail lrgne-chei@mil.dk eller MJ Ole Jørgensen, Chef for G148, på mobil 72 21 72 61 eller mail lrgne-chlog@mil.dk.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 22. april 2019, og vi forventer at afholde samtaler i umiddelbar forlængelse heraf. Stillingen er til besættelse 1. juli 2019.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

28.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent