Konsoloperatør Farvandsovervågning


Konsoloperatør Farvandsovervågning

Som konstabel ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC), kan vi tilbyde dig et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne fra dag til dag kan være både forudsigelige og foranderlige. Et job hvor du vil blive udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel igennem overvågning af de danske farvande, redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og indgår i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskelli-ge opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som det danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktio-ner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indfly-delse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.
Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Den stilling som vi søger besat betegnes konsoloperatør (KONOP). Som KONOP assisterer du vagthavende befalingsmand med opbygningen af det maritime situationsbillede (RMP). Du bistår ved SAR operationer, hvor du bl.a. er ansvarlig for at udarbejde søgeom-råder der sikrer, at vi leder i det rigtige område.
Samtidig sørger du for fordeling af signaler i JOC og fører kontrol med udenlandske stats-skibes tilstedeværelse i det danske ansvarsområde. Efter behov assisterer du, hvor det måtte være nødvendigt i forhold til operationernes forløb og udstrækning.
Du medvirker gennem din viden og færdigheder til opretholdelse af NMOC pålagte bered-skab. Du skal gennem din personlige indsats medvirke til, at din anvendelighed inden for dit funktionsområde løbende udvikles.
Om dig
Som person er du moden og selvstændig, du er god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet og have en forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker NMOC samlede opgaveløsning.

Da hverdagen i operationsrummet til tider kan være hektisk, er det vigtigt du besidder situationsfornemmelse og har forståelsen for balancen af, hvornår du handler selvstændigt og hvornår du afventer/indhenter instruks.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marineoverkonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGTog opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. april 2019 og samtaler forventes gennemført i Karup, umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

27.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent