Missionplanner

Sektionschef med økonomifaglige og ledelsesmæssige kompetencer


Sektionschef med økonomifaglige og ledelsesmæssige kompetencer

Lyder det interessant at lede arbejdet med at etablere det økonomiske overblik og ledelsesinformation om jagerfly, skibe, kampvogne, it mv.? Kan du lide at arbejde med komplekse problemstillinger, systematisere store dataudtræk og ikke mindst lede medarbejdere igennem dette? Så har vi stillingen som sektionschef til dig i Økonomidivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har til opgave at indkøbe, vedligeholde og udfase materiel og it for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, fly og it-systemer til støvler og lommeknive. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Vores årlige budget er på ca. 7,5 mia. kr. fordelt på henholdsvis et materiel-, et løn- og et driftsbudget. I de kommende år er budgetterne stigende, så der skal produceres endnu mere materiel og it.

Økonomidivisionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse består af ca. 50 medarbejdere, som er fordelt på to afdelinger med i alt fire underliggende sektioner. Vi søger en sektionschef til vores Bevillingssektion, der hører under Budget- og Finansafdelingen i Økonomidivisionen.

Bevillingssektionen består af 10 medarbejdere, som varetager opgaver inden for økonomistyring i samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse budgetansvarlige chefer. Opgaverne spænder blandt andet over budgetlægning, opfølgning, udvikling af rapporteringsværktøjer og business controlling. Vi bidrager i stor udstrækning med at understøtte den løbende videreudvikling af økonomistyringen. Det gør vi bl.a. ved at systematisere ledelsesinformation og udarbejde økonomistyringsværktøjer. Derudover er sektionen med til at fastlægge best practice for økonomistyring på tværs af Forsvarsministeriets koncern.
Om stillingen
Som vores nye sektionschef for Bevillingssektionen, vil du blive ansvarlig for den eksterne ledelsesrapportering på materiel- og it-bevillingerne og du skal sikre, at statens bevillingsregler overholdes. Derudover vil du også skulle sikre, at business-controlling af de økonomiske rammer for IT-projekter forankres i sektionen.

I Bevillingssektionen arbejdes der med økonomifaglige specialeområder, herunder bevillingskontrol af aktstykker, viden om valutakursers påvirkning på Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses økonomi, økonomisk interaktion med internationale samarbejdspartnere, BI og værktøjsunderstøttelse af økonomidivisionen, herunder varetagelse af den økonomiske struktur af materielbevillingerne i SAP. Det er derfor essentielt, at du er god til at lede specialister, og at du kan se på tværs af arbejdsopgaverne samt opgaveløsningen, så vidensdeling udnyttes og anvendes i tæt samarbejde med de resterende sektioner i Økonomidivisionen.

Som chef skal du kunne jonglere mellem et personalemæssigt, et fagligt og et ledelsesmæssigt ansvar, da du vil få ansvaret for at lede sektionens opgaver og for at sikre, at styringsmetoder og processer udvikles og professionaliseres. I Bevillingssektionen er der til daglig et stort behov for et tæt samarbejde med søstersektionen, der varetager alle driftsopgaver forbundet med materielbudgettet, idet kerneprocesserne i de to sektioner er tæt forbundne, og du forventes selv at deltage i opgaveløsningen af sektions opgaver. Derudover vil du som vores nye sektionschef indgå i Økonomidivisionens chefgruppe.
Om dig
Du har en akademisk uddannelse med hovedvægt på det økonomiske og samfundsvidenskabelige område. Stillingen kan også besættes af en major eller orlogskaptajn, eller en erfaren kaptajn eller kaptajnløjtnant på en uddannelsesaftale. Stillingsindholdet vil blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Du har erfaring med økonomi- og udviklingsopgaver i store komplekse offentlige organisationer og har et godt kendskab til statens regler på området samt et stort ønske om at understøtte kerneforretningen. Du har ledelseserfaring, handlekraft og engagement, og den motiverende og anerkendende ledelsesstil falder dig naturlig. Som sektionschef i Økonomidivisionens Bevillingssektion vil du få ansvaret for en sektion, der med et smil på læben, altid har faglighed, kvalitet og overholdelse af deadlines i fokus. Sektionens arbejdsmiljø bærer præg af en uformel omgangstone, hvor humor, ambitioner og professionalisme smelter sammen.

Som person arbejder du målrettet og påtager dig selvstændigt ansvar for resultater og deadlines. Du er en igangsætter, som samtidig sørger for at opgaverne kommer i mål. Du har fokus på kompetenceudvikling, kan fastholde overblik i en travl hverdag og nyder at arbejde tæt sammen med mange forskellige typer af kollegaer. Derudover kommunikerer du ubesværet på alle niveauer og forstår værdien af en præcis og målrettet kommunikation både på skrift og i tale.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Ballerup.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte økonomidirektør Niels Henrik Wøggsborg på telefon 40 13 15 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.04.2019

Indrykningsdato

26.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent