Hæren 06

Lærer (seniorsergent) til Uddannelsessektionen (S7) ved 2. EOD-bataljon


Lærer (seniorsergent) til Uddannelsessektionen (S7) ved 2. EOD-bataljon

Er du interesseret i uddannelse, udvikling af unge mellemledere, uddannelsesplanlægning samt undervisning, pædagogik og didaktik? Og har du kendskab til ingeniørtjenestens fem uddannelsesretninger? Er du tillige en rollemodel for dine kollegaer? Så er stillingen som lærer ved Uddannelsessektionen (S7) i 2. EOD- bataljon interessant for dig.
Om os
Uddannelsessektionen er underlagt 2. EODBTN ved Ingeniørregimentet. Vores opgave er udvikling af Ingeniørregimentets uddannelsesgrundlag samt koordinering og gennemførelse af strukturelle uddannelser, herunder Føreruddannelse I og II for hhv. mellemledere og officerer ved Ingeniørtropperne.

Uddannelsessektionen består af en chef, en næstkommanderende/sagsbehandler, en sagsbehandler, en holdfører/lærer, fire faglærere og en civilansat assistent. Sektionens medarbejdere bidrager alle, til et særdeles positivt udviklingsorienteret samarbejdsmiljø, og de arbejder kompetent, loyalt og engageret med, at uddanne de bedste ledere og mellemledere ved Ingeniørregimentet.
Om stillingen
Som lærer ved Uddannelsessektionen bliver du ansvarlig for planlægning, tilrettelægning, gennemførelse og evaluering af Ingeniørregimentets føreruddannelse II for mellemledere ved Ingeniørregimentet. Herigennem skal du støtte op, om udviklingen af de unge befalingsmænd på Føreruddannelse I for mellemledere ved Ingeniørregimentet.

Du bliver sektionens omdrejningspunkt for digitalisering af eksisterende uddannelser. Sektionens mantra indenfor digitaliseringen er, at det kun skal gøres, hvis det bliver bedre.
Disse opgaver stiller krav til din indsigt i tjenestegrenens tekniske og taktiske aspekter såvel som et indblik i pædagogiske og didaktiske virkemidler, herunder forståelse til IT som undervisningsplatform og bogen Instruktørvirke i Forsvaret.

Du vil i tæt samarbejde med chefen og regiments- og bataljonsbefalingsmanden, være med til at forme føreruddannelserne for befalingsmænd ved Ingeniørtropperne.

I rollen som lærer ved sektionen, vil du ligeledes skulle rådgive og vejlede sektionens faglærere. Du vil ligeledes skulle bidrage til udviklingen af sektionens faglærere, og fungere som sparringspartner for både chef og sagsbehandlere.

Stillingen giver mulighed for fleksibilitet og personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet seniorsergent med erfaring fra en eller flere af Ingeniørregimentets uddannelsesretninger. Såfremt du er oversergent og afklaret til videreuddannelsestrin II for mellemledere, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du kan motivere og udvikle andre, og du er god til at formulere dig skriftligt som mundtligt, og du kan sælge budskaber, og fremstår som en rollemodel som de yngre befalingsmænd og officerer kan spejle sig i.
Du ser muligheder frem for begrænsninger. Du kan bryde med vanetænkning og er villig til at udfordre eksisterende løsninger og modeller.

Vi forventer derudover, at du har en høj grad af helhedsforståelse, og at dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer inden for regimentet, men også eksternt til blandt andet Hærens Sergentskole samt andre myndigheder og uddannelsesinstitutioner.

Det vil forstærke dit kandidatur, hvis du på forhånd har kendskab til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, Instruktørvirke i Forsvaret, fjernundervisning og et bredt kendskab til Ingeniørregimentets fem uddannelsesretninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fælles-overenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte /2 EODBTN: kaptajn Thomas Stoltze Andersen på telefon: 72 82 52 32 eller mail på; IGR-2B-S7U0B
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk.
Stillingen er til besættelse primo juni 2019. Ansøgning sendes via linket og du opfordres til af medsende de seneste to FOKUS, men er ikke et krav.
Ansøgningsfrist 22. april 2019. Samtaler forventes afholdt ultimo uge 17.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland.

Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

26.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent