Automatikmekaniker eller elektronikfagtekniker til vedligeholdelse. (Genopslag)


Automatikmekaniker eller elektronikfagtekniker til vedligeholdelse. (Genopslag)

Har du svendebrev som elektro/automatikmekaniker/tekniker eller elektronikfagtekniker. Og har du lyst til at blive en del af et teknisk team og arbejde sammen med gode kolleger, i operativt miljø, hvor du bliver fagligt udfordret og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer?
Så er det måske lige dig vi har brug for i våbenelementet, OPLOG Korsør.Om os
Våbenelementet ved OPLOG Korsør er et element under ”Reparation og Vedligeholdelsesafdelingen ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør”, i daglig tale OPLOG Korsør.

Våbenelementet består af syv menige og en befalingsmand, som samtidig er leder. Våbenelementet er bredt funderet og varetager derfor opgaver indenfor reparation, vedligeholdelse, samt fejlfinding af alle våbentekniske opgaver, inklusiv sensor systemer til disse, på de sejlende enheder.

Om opgaven er over eller under vand, er ingen hindring. Arbejdet foregår i et professionelt og fleksibelt miljø, inden for de muligheder, som arbejdspladsen og organisation giver. I våbenelementet er det vigtigt for os at fastholde et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone med respekt for den enkelte kollega.
Om stillingen
Du vil som medarbejder blive en del af det stærke team våbenelementet består af.

Våbenelementet reparerer og vedligeholder Søværnets våbensystemer, herunder CEROS, pjecer og missilsystemer, samt alle andre våbentyper, inklusiv håndvåben. Våbenelementet beskæftiger sig også med Torpedo MU – 90, ekkolod, samt fartloggen, mm. Det gælder både mekanisk og elektrisk.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for både personlig og faglig udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser, samt sejlende tjeneste, hvis der opstår behov derfor


Om dig
Vi forventer, at du møder i stillingen med åbent sind, er energisk, effektiv, fleksibel og parat til at tage fat. Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø, tage de udfordringer, der vil være i våbenelementets fremtidige opgaver, hvor hverdagen til tider godt kan være hektisk.

Det forventes at du kan tænke kreativt, at du kan modstå pressede situationer, samt at du har et ”drive” og en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemer frem for at omgå dem.


Det kræves:
At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
At du har svendebrev som automatiktekniker/elektromekaniker/elektronikfagtekniker

Det er ønskeligt:
At du er funktionsuddannet indenfor våben- og sensorsystemer relevant for ABSL og IVER -klassen.
At du har andre relevante kurser indenfor våbensystemer, herunder M/85 – MM35.
At du er uddannet på CEROS og APAR.
At du har erfaring med C -FLEX.
At du er uddannet indenfor ekkolod.
At du er uddannet indenfor LOG systemer.
At du er uddannet indenfor sonar.
At du har kendskab til metrologisystemer
Truck kørekort.
Kørekort B.
At du har basiskendskab til DeMars.

Desuden skal du være egnet til røgdykning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Michael Ø. Jørgensen, Elementleder af Våbenelementet, mail: olsk-rvvbe01@mil.dk, telefon 7285 6460.

Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 10. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 20-21.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.05.2019

Indrykningsdato

25.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent