Hæren 06

Gruppefører Sergent til 2/I/Den Kongelige Livgarde


Gruppefører Sergent til 2/I/Den Kongelige Livgarde

Her er muligheden for at forrette tjeneste ved en dedikeret og professionel enhed, med mange spændende opgaver i nærmeste fremtid.
Om os
2. mekaniserede infanterikompagni er et at Hærens stående kompagnier. Vi har, med rod i I/LG, en lang og stolt historie, der går tilbage til Den Kongelige Livgardes oprindelse. I nyere tid har kompagniet været indsat i Afghanistan og stillet markante bidrag til Operation Inherent Resolve i Irak.

Vi er enkadreret i PIR III C med et stabiliserende våben system (STAVS), og kompagniet forventer på sigt at modtage Hærens nyindkøbte Piranha V og Hærens taktiske kommunikationsudsyr.

Kompagniet forbereder at blive udsendt på Operation Inherent Resolve i perioden AUG 2019 – FEB 2020. Forud for udsendelsen deltager vi i flere store øvelser i ind- og udland, hvorfor vi går en travl og spændende tid i møde.

Kompagniets værdier er professionalisme, ærlighed og loyalitet. Efterlevelsen af disse værdier tilsikrer at kompagniet altid har fokus på at skabe en enhed der til alle tider kan løse den stillede opgave, og som samtidig er en fantastisk arbejdsplads.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde som gruppefører i en mekaniseret gruppe med 5 medarbejdere underlagt som dit primære hold. Gruppen er en del af rammen i en mekaniseret deling, som bliver dit overordnede team. Du kommer til at få et tæt samarbejde på tværs af hele delingen og kompagniets andre befalingsmænd.

Du bliver i rollen som gruppefører, ansvarlig for gruppens forberedelse og gennemførelse af operationer, herunder reorganisering og genordning. Du kommer til at virke som instruktør i underafdelingen, herunder tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse inden for dine egne fagområder. Du får som gruppefører og instruktør et medansvar i at tilsikre, at gruppen og delingens faglige niveau altid er klar til international tjeneste.
Om dig
Det er et krav, at du har gennemført grundlæggende sergentuddannelse.
Du har måske tidligere have forrettet tjeneste som gruppefører i kamptropperne.
Du har erhvervet kørekort kategori B og C.
Det er ønskeligt, at du har virket som gruppefører under udsendelse i rammen af enten mekaniseret infanteri (MEKINF) eller panser infanteri (PNINF).

Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, og du erkender, at selv den yngste konstabel har ansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger. Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe dig et helhedsbillede. Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver. Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af Forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter. Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du ikke allerede er udnævnt sergent skal du, med henblik på udvikling af dit virke som sergent, gennemføre min. et hold som holdfører ved II Uddannelsesbataljon og min. et hold som vagbefalingsmand ved Vagtkompagniet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kompagnichef Christian Alber på telefon 61 79 57 20. Alternativt på mail: LG-1B-200A@MIL.DK
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK eller telefonnummer 32 66 55 80.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 24. april 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til I/Den Kongelige Livgarde.
Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

25.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent