Almen sergent Hæren 1

Operationsofficer til operationssektionen ved Command Support Battalion


Operationsofficer til operationssektionen ved Command Support Battalion

Vil du være med til at skabe fundamentet for en nyetableret, multinational og operativ bataljon? Og trives du med komplekse opgaver i en multinational ramme? Så skal du søge stillingen som operationsofficer ved Command Support Battalion.
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet (FSR) oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig, herunder opgaver som nationalt støtteelement (NSE).

Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn er placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som i Adazi, til direkte støtte af MNDN hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af: en administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af både dansk og lettisk personel. Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.

Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og direkte underlagt stabschefen.
Om stillingen
Som operationsofficer vil du komme til at arbejde med den daglige sagsbehandling samt intern og ekstern koordination, med det formål bedst muligt at understøtte CSBn aktiviteter og operative opgaver. Du vil være den ansvarlige for udvalgte aktiviteter og projekter, herunder den der tilsikrer, at de tre underlagte kompagnier, samlet eller delt, effektivt og sikkert leverer den krævede operative støtte til MNDN.

Ovenstående vil ske i et spændende multinationalt arbejdsmiljø i rammen af NATO. Indsættelsen af CSBn operative kapaciteter er et spændingsfelt mellem tekniske, logistiske og infanterimæssige løsninger, og du vil i denne stilling få et solidt grundlag for dét at arbejde i en dedikeret NATO enhed, i en multinational kontekst – med mangeartede opgaver. Opgaver der løses mellem alt fra kompagniniveau til divisionsniveau.

Du må forvente en del rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i koordinationsfora, dels i forbindelse med øvelsesaktivitet og kontaktbesøg i Adazi.

I løbet af indeværende forsvarsforlig skal CSBn have yderligere medarbejdere udstationeret i Letland. Den ansøgte stilling er pt. ikke øremærket hertil. Hvis det viser sig at være formålstjeneligt, vil STCH indgå i en dialog med medarbejderen herom. Dette skal ses som en potentiel mulighed for en egnet kandidat, men udstationering er ikke et krav for ansættelse i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn med VUT-I/L eller VUK. Alternativt er du premierløjtnant, som har gennemført eller er i gang med VUK.

Det er ønskeligt, at du har en baggrund som næstkommanderende eller chef i et kompagni, hvorigennem du har erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operative opgaver og ikke mindst de afledte udfordringer forbundet hermed. Alternativt har du arbejdet i rammen af en reaktionskampgruppe.

Du har erfaring med stabsarbejde på ansvar 4 eller niveau 3, og du er i stand til at levere skriftlige produkter af kontinuerlig høj kvalitet. Du forventes at have gode engelskkundskaber, og du kan formulere dig let forståeligt både skriftligt og mundtligt.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring med dét at arbejde i et internationalt miljø, enten i forbindelse med øvelsesaktivitet eller udsendelse til internationale operationer.

Du forventes at have gode samarbejdsevner, og du evner at opbygge gode relationer til vores mange samarbejdspartnere, såvel nationalt som internationalt og såvel internt som eksternt.

Du er analytisk velfunderet, og har en god forståelse for værdien af rettidig og grundig planlægning samt opfølgning på samme, og du evner at strukturere komplekse problemstillinger til overskuelige delmål.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte stabschefen for CSBn, MJ M.K. Madsen på telefon 72 82 64 10/41 94 62 88, email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK. Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet STCH gennemfører en del tjenesterejser i udlandet, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. april 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

25.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent