Missionplanner

Er du vores nye IT-faglærer med militær baggrund? (Fredericia)


Er du vores nye IT-faglærer med militær baggrund? (Fredericia)

Er du uddannet IT supporter og har du lyst til at undervise i bl.a. operative systemer og server?
Vil du gerne være med til at forme kommende IT supportere i en spændende og udfordrende stilling som faglærer?
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen (CISOPSBTN) indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia.
Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder og Danmark og som enhederne bruger operativt. Desuden indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel.
Det IT Tekniske uddannelseselement (ITU) er en del af uddannelsesdelen.

Elementet er uddannelsesansvarlig for IT uddannelse ved Føringsstøtteregimentet (FSR) og for enkelte dele, ligeledes også for resten af Forsvaret.
Vi forestår undervisning på IT hovedforløb - til IT supporter, Værnsfælles IT grundkursus og kurser inden for IT sikkerhed.
Vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT-systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kursus og derefter ”overleverer” uddannelsesansvaret til enheden.

ITU er fysisk placeret på Ryes kaserne i Fredericia og på Høveltegaard i Nordsjælland.
I elementet indgår 6 medarbejdere, som udover lederen består af en seniorsergent, tre oversergenter og en civil.

Vi er specialister som, i samarbejde med vores team, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT undervisningen. Vi brænder for at undervise og uddanne - og ikke mindst at motivere vores kursister til at blive ”knivskarpe” til IT.
Elementet bistår med sagsbehandling af IT supporter kursister som skal gennemføre eksterne IT kurser ved Tekniske skoler, ligesom vi deltager i arbejdsgrupper inden for IT med strategisk sigte.

Vi arbejder målrettet og leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden. Vi lægger vægt på god trivsel og plads til den enkelte kan udfolde sine kompetencer. Vi giver frihed under ansvar, men fordrer selvstændig opstart og vedholdenhed med opgaverne.

Om stillingen
Vi tilbyder ansættelse med opgaver og undervisning inden for operativsystemer og server. Du bliver en aktiv del af tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udvikling af undervisningen.

Kerneopgaverne i stillingen vil være tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse af dine fag, ligesom udarbejdelse af nye uddannelser, revision af dokumentation og uddannelseshjælpemidler også vil tage noget af din tid.
Der vil være supplerende opgaver som kursusleder for dine egne kurser, og andre opgaver hvor du vil arbejde med egne projekter, ex. udarbejdelse af læringsplaner på nyt udstyr.
Du bliver medansvarlig for elementets servere, hvor vores uddannelse ofte gennemførers fra.

Der kan forekomme enkelte tilfælde af undervisning/lokalkurser andre steder i landet, ved specifikke behov fra Forsvaret enheder.
Om dig
Vi forventer du er uddannet IT supporter med interesse og spidskompetencer inden for server og operativ systemer. Du kan lide at undervise og du trives i klasseværelset. Du møder som underviser positive, engagerede og videbegærlige soldater i klasselokalet, hvor det er essentielt du skaber et positivt læringsmiljø, hvor det er dig der har overblikket. Du er derfor altid velforberedt og din undervisning er på fagligt korrekt niveau, ligesom du er opmærksom på, at ikke alle lærer ens.

Du er oversergent eller rutineret sergent og vurderet egnet til gennemgang videreuddannelsestrin-I formellemledere.
Desuden er du fagligt stærk inden for serveradministration, powershell og linux.

Du er en selvstarter og ser dig som en teamplayer, hvor du aktivt bidrager til elementet er velfungerende, arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Ryes Kaserne i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder for ITU; Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon: 20 19 73 92.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 23. april 2019. Samtaler afholdes umiddelbart efter. Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
OBS: Ved ansøgning skal der vedlægges dokumentation for uddannelsesniveau, eksamensbeviser, svendebrev, evt. certificeringerne og lignende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Informa-tion System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperations-kommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.04.2019

Indrykningsdato

22.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent