Sagsbehandler til Kommune og Borger


Sagsbehandler til Kommune og Borger

Denne stilling forudsætter kendskab til Forsvarsministeriets Koncern og anvendes derudover som karrierestilling. Den kan derfor kun søges af ansatte i Forsvarsministeriets Koncern.

Har du lyst til at arbejde med beredskabsmæssige forhold i dialog med de kommunale brandvæsener? Så tilbyder vi en stilling som sagsbehandler i Beredskabsstyrelsen med rig mulighed for at udvikle dine kompetencer.
Om os
Kontoret Kommune og Borgers centrale arbejdsopgaver er tilsyn med og rådgivning af de kommunale brandvæsener samt informations- og kampagneaktiviteter rettet mod borgerne. Kommune og Borger har ni medarbejdere.

Vi har et godt kollegialt sammenhold og løser vores opgaver i et positivt og åbent miljø, hvor der er stor vægt på faglighed og kvalitet.
Om stillingen
Du vil primært arbejde med det område, der omfatter de enkelte brandvæseners planlægning af den risikobaserede dimensionering og det løbende arbejde med udvikling af Beredskabsstyrelsens publikation Retningslinjer for indsatsledelse (REFIL).

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:

- Tilsyn med og rådgivning af de kommunale brandvæsener.
- Sagsbehandling vedr. risikobaseret dimensionering i de kommunale brandvæsener med baggrund i dimensioneringsbekendtgørelsen.
- Behandling af konkrete sager i relation til de enkelte brandvæsner.
- Sagsbehandling vedr. retningslinjer for indsatsledelse (REFIL).
- Bidrage til kommunikative opgaver som eksempelvis kampagner i relation til initiativerne under den nationale strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer.
- Bidrage til departementsbetjening, herunder ved Folketingsspørgsmål.

Arbejdsopgaverne deles med de øvrige medarbejdere i kontoret Kommune og Borger, og dine konkrete opgaver vil afhænge af dine interesser og kompetencer.
Om dig
Du har en bredt anvendelig profil med en relevant beredskabsfaglig uddannelse gerne kombineret med erfaring fra centraladministrationen og beredskabsområdet. Kendskab til det kommunale brandvæsen vil være en fordel.

Du er fagligt dygtig, evner at tænke i helheder og sammenhænge og har øje for udvikling. Du arbejder selvstændigt og systematisk, men har samtidig fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne. Dine samarbejdsevner er gode, og du interesserer dig for tværfagligt samarbejde.

Du har gode skriftlige og kommunikative kompetencer, som du kan sætte i spil i dialog med kolleger, samarbejdspartnere og i undervisningssammenhæng.

Du har en bredt anvendelig profil med en relevant beredskabsfaglig uddannelse gerne kombineret med erfaring fra centraladministrationen og beredskabsområdet. Kendskab til det kommunale brandvæsen vil være en fordel.

Du er fagligt dygtig, evner at tænke i helheder og sammenhænge og har øje for udvikling. Du arbejder selvstændigt og systematisk, men har samtidig fornemmelse for, hvornår det er relevant at sparre og inddrage andre i opgaverne. Dine samarbejdsevner er gode, og du interesserer dig for tværfagligt samarbejde.

Du har gode skriftlige og kommunikative kompetencer, som du kan sætte i spil i dialog med kolleger, samarbejdspartnere og i undervisningssammenhæng.

Vi har fokus på, at du løbende får udviklet dine kompetencer, så de passer til dine arbejdsopgaver.

Arbejdsdagen er travl med mange bolde i luften. Det er derfor vigtigt, at du er god til at prioritere din arbejdsindsats i et miljø, hvor der både skal tages højde for faglige, økonomiske og politiske hensyn.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter sektionschefer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Henrik G. Petersen på telefon 45 90 62 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Martin Fyrstenberg på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 24. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

Se mere information om Beredskabsstyrelsen på www.brs.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Birkerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

24.04.2019

Indrykningsdato

21.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent