Flyvevåbnet 3

Flymekaniker ved Helicopter Wing Karup Eskadrille 723


Flymekaniker ved Helicopter Wing Karup Eskadrille 723

Er du uddannet flymekaniker, og brænder du efter at prøve kræfter med Forsvarets nyeste helikoptertype? Arbejder du struktureret, ansvarsbevidst og har du mod på nye opgaver? Så er du måske vores nye kollega, som skal være med til at implementere SEAHAWK.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere samt Flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Seahawk helikopteren. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på søværnets enheder af THETIS-kl og internationale operationer i eksempelvis Aden bugten eller Middelhavet ombord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-KL. Opgaverne spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

Eskadrille 723 er i fuld gang med at implementere en ny skibsbaseret helikopter, MH-60R Seahawk. Vi er derfor en eskadrille i forandring, med mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter.
Om stillingen
Som flymekaniker i ESK723 vedligeholdelsesdokke er du sammen med eskadrillens andre teknikere med til at udføre eftersyn, inspektioner og reparationer af MH-60R Seahawk. Du bliver en del af et stærkt hold med plads til udvikling, værkstedshumor og god mulighed for indflydelse på din egen arbejdssituation. Du vil blive typeuddannet på MH-60R Seahawk som en del af jobbet.

En del af tiden foregår arbejdet som daglig tjeneste i hangaren i Karup, men du får også hurtigt muligheden for at komme med Seahawken ud på søværnets skibe, som for eksempel til Grønland eller Middelhavet. Her bliver du en del af helikoptergruppens fire teknikere, der har til opgave at holde helikopteren flyvende. Der vil som flymekaniker på MH-60R Seahawk være mulighed for senere at blive flyvende tekniker på helikoptertypen, hvis du søger og findes egnet hertil.
Om dig
Du får mulighed for at være med til at implementere Forsvarets nyeste helikoptertype. Vi har plads til både dig, der søger en stabil hverdag i Karup og dig, der ønsker at komme ud at sejle og flyve ude på de syv have. Dette kræver at du er søstærk, da du vil kunne forvente at skulle sejle ca. to til tre måneder om året.

Du vil typisk arbejde i små hold, hvor I lærer hinanden godt at kende og hvor din indsats er essentiel for at nå målet. Det er derfor vigtigt, at du er ansvarsbevist og udviser den viden og de færdigheder, som opgaven kræver. Det er samtidig også vigtigt for hele holdet, at du er imødekommende, hjælpsom og engageret, både for at kunne løse opgaven, men også for at skabe en god arbejdsplads.

Du har gennemført en militær basisuddannelse fra Flyvevåbet, Hæren eller Søværnet med tilfredsstillende resultat. Du er uddannet flymekaniker (B1) og du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Simon Mark Aagaard, ESK 723 FTO på mail HW-723-M004@mil.dk eller telefon 728 43841. Alternativt kaptajn Sten Langdahl, ESK 723 TKO på mail HW-723-M001@mil.dk eller telefon 728 43840.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.05.2019

Indrykningsdato

21.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent