Almen sergent Hæren 1

Operationsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon på Skive kaserne


Operationsbefalingsmand til 1. Panseringeniørbataljon på Skive kaserne

Har du lyst til at være en del af et team, der skal være med til at gøre 1. Panseringeniørbataljon til en operativ enhed under 1. Brigade? Kan du lide at arbejde operativt og kan du se muligheder frem for begrænsninger? Så er det måske dig, der er enten vores nye operationsbefalingsmand?
Om os
1. Panseringeniørbataljon er i 2019 ved at blive en fuldt operativ enhed under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set kommer bataljonen til at bestå af 449 soldater.
Stabskompagniet /1. Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, der arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.
Om stillingen
Operationsbefalingsmandsstillingen er i stabsdelingen under Stabskompagniet. Til dagligt vil du være fører for føringssektionen og indgår i et team med primært stabsdelingsføreren vedrørende uddannelse og indsættelse af føringssektionen. Derudover vil du indgå i tværgående uddannelse med kompagniernes operationsbefalingsmænd (SG). Føringssektionen opstiller de tre føringsinstallationer til 1. Panseringeniørbataljon, henholdsvis fremskudt kommandostation (FRKSN) og operations/planlægningscenter 1 og 2 (OPS/PLAN). Operativt vil du være fører for OPS/PLAN 2 og indgå som operationsbefalingsmand under såvel stabsarbejde som føring af bataljonen. Du vil undervejs i stillingen få gode kompetencer indenfor operationer i rammen af brigaden, herunder indgående kendskab til stabsarbejde og føring.

Der er mulighed for videreudvikling i stillingen ved at deltage på føringskursus-I for officerer mhp. at tilegne dig kompetencer indenfor bataljons- og brigade doktrin samt stabsarbejde. Føringskursus-I muliggør på sigt late entry.

Stillingen er nyoprettede stilling, hvor du har stor indflydelse på indhold og kan sætte dit personlige præg. Stillingen vil have berøringsflader med andre samarbejdspartnere, både internt bataljonen, eksternt til kampbataljonerne og brigadetropperne samt til brigadestaben.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent, der vil blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik på videreuddannelsestrin II for mellemledere eller akademiuddannelse. Det er vigtigt at du har lyst og mod på at arbejde med operationer, herunder dygtiggøre dig selv igennem kurser mv. Det er ønskeligt, men ikke et krav, du har erfaring med operationer.

Du er ansvarsbevidst, initiativrig og kan arbejde selvstændigt med egne arbejdsopgaver eller befalede opgaver. Du overholder givne deadlines og har et højt fagligt niveau som en selvfølge.
Du er desuden fleksibel i din hverdag og kan håndtere at tingene til tider går stærkt. Du er omstillingsparat og kan hurtigt prioritere indkomne opgaver og løser disse med rettidig omhu.
Samtidig er du loyal, har talent og lyst til at skabe kontakt og netværk, og du kan samarbejde bredt med alle faggrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn mv. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale imellem Forsvarets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel (CS).
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef; major Pia Brøner på tlf.: 72 82 51 02.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon: 72 81 91 63.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen kan tiltrædes fra 1. juni 2019, og gerne tidligere. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.

Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.04.2019

Indrykningsdato

20.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent