Strukturspecialist til strukturværkstedet Aircraft Maintenance Squadron - Genopslag


Strukturspecialist til strukturværkstedet Aircraft Maintenance Squadron - Genopslag

Helicopter Wing Karup søger en tekniker til at indgå i team af strukturspecialister på helikopterområdet.

Brænder du for at specialisere dig inden for strukturarbejde, har blik for detaljerne og kan se det spændende i at servicere Helikoptertyperne MH-60R Seahawk, EH-101Merlin og AS550 Fennec? Og ønsker du ligeledes at være med til at forme vores kommende flymekanikere i Flyvevåbnet? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter og støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Desuden forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelsen af piloter til Forsvaret.

Aircraft Maintenance Squadron varetager Base Maintenance af Forsvarets helikoptere. Enheden består af 137 stillinger fordelt på et Ledelses- og produktionskontor, specialværksteder og dokke til eftersyn af alle helikoptere. Da vi er en del af Helikopter Wingens internationale profil, varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer og i forbindelse med øvelser.

Aircraft Maintenance Squadron er endvidere et godkendt praktikværksted for Air Force Training Centers EASA godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du indgår i den daglige vedligeholdelse af strukturopgaver, herunder gennemførsel af modifikationer, struktureftersyn, reparation af plade- og strukturdele, reparation af glasfiber og andre kompositmaterialer, samt bidrager til fremstilling af specialværktøj.

Du arbejder tæt sammen med ingeniørafdelingen, for at udarbejde beskrivelser af procedurer til fremtidige modifikationer. Ligeledes vil du skulle udføre dokumentation og logbøger på værkstedsniveau, for at kunne opretholde luftdygtigheden.

Din opgave bliver også at støtte og vejlede flymekanikerelever, der gennemfører praktikforløb på værkstedet og bidrager løbende til at evaluere arbejdsprocedurer for Aircraft Maintenance Squadron ansvarsområde.

Derudover skal du deltage i Helikopter Wingens rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt, herunder nationalt såvel som internationale operationer og ved øvelser.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse og erfaring inden for metalfagene.

Derudover forventer vi, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din opgaveløsning, arbejdsmiljø og uddannelse af elever. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø, med flere samtidige opgaver. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede mekanikere i forbindelse med flyvedligeholdelsen, så denne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Som minimum forventer vi, at du:
- Kan begå dig på en computer.
- Er i stand til at læse skriftlige manualer og udlede korrekte procedurer.
- Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.
- Har flere års erfaring indenfor et af metalfagene og kan arbejde med tyndplade.

Det er ønskeligt, men er ikke et krav at du:
- Tidligere har arbejdet med flystruktur.
- Har kendskab til drejning, fræsning og diverse svejsemetoder.
- Har erfaring inden for arbejde med komposit materialer.

Er du ikke konstabel og har du ikke gennemført din værnepligt, skal du inden din ansættelse være indstillet på at gennemføre afprøvning. Ligeledes skal du efter din ansættelse være indstillet på, at gennemføre Flyvevåbnets basisuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Helikopter Wing Karup, PL Anders Nielsen på telefon 7284 2542 eller OS Poul Christian Hedegaard på telefon 7284 2705.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2019. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse af ansøgningsfristen og stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.05.2019

Indrykningsdato

19.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent