Flyvevåbnet 3

Assisterende dokleder for elektronikværkstedet ved Air Transport wing på Flyvestation Aalborg


Assisterende dokleder for elektronikværkstedet ved Air Transport wing på Flyvestation Aalborg

Har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en udfordrende stilling som leder for et elektronikværksted ved Aircraft Maintenance Squadron, Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.

Om os
Air Transport Wing (ATW) er hjemsted for forsvarets transport- og inspektionsfly. ATW mission er at gennemføre og støtte forsvarets lufttransport- og luftbårne overvågningsoperationer overalt; Hurtigt, præcist og effektivt. En mission Aircraft Maintenance Squadron (AMS) supporterer med vedligeholdelse og klarmelding af ATW fly, samt bidrag med fagligt kvalificeret personel i forbindelse med udsendelser.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende team, der er ansvarlig for den daglige drift af forsvarets fire CL 604 Challenger fly. Du er som leder for elektronikværkstedet ansvarlig for at planlægge og fordele arbejdet der indbefatter vurdering, servicering og evt. reparation af flykomponenter, diagnosticeringssystemer samt radarkomponenter. Du vil få ansvar for en gruppe kompetente medarbejdere samt lærlinge, der brænder for deres arbejde. Afdelingen beskæftiger 11 medarbejdere samt pt. tre lærlinge.

Du er samtaleleder for din afdeling, så udover dine daglige opgaver med drift, planlægning og udvikling, så skal du gennemføre relevante samtaler for din gruppe.

Blandt dine arbejdsopgaver vil der være koordination med eksterne leverandører, koordinering med interne samarbejdspartnere samt tage ejerskab for uddannelse af elever. Du skal kunne holde mange bolde i luften og bevare overblikket, for at kunne levere enhedens kerne opgave: ”Fly på Dolphin”.

Nytænkning og optimering bliver en del af din dagligdag og du skal være med til at gøre processerne omkring arbejde på fly målbare og gennemsigtige.

Du vil på sigt, skulle deltage i enhedens vagtroste. Det vil indebære weekendarbejde og varierende arbejdstid i dagligdagen.Et meget spændende og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Vi forventer, at du er en loyal og selvstændig oversergent, eller sergent der er bedømt egnet til udnævnelse, der kan fungere i et arbejdsmiljø med meget omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter.

Du skal være god til at have mange bolde i luften, kunne ændre prioriteringen af dine opgaver, når forudsætningerne ændrer sig - og ikke mindst, kunne motivere dine medarbejdere.

Du skal have indgående kendskab til håndtering af fly-elektronik samt have indsigt og forståelse for arbejdsgange og procedurer ved arbejde på fly. Du har gode kompetencer indenfor ledelse og kommunikation og kan kommunikere i både skrift og tale såvel på dansk som på engelsk.

Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til JAR/ PART M/145/147 samt implementeringen af FMTBST 182-1 og FMTBST 680-1.

Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEM, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ATW AMF2 SSG Morten Larsen på telefon 7284 7421 / mail ATW-AM2-001@mil.dk eller ATW NK AMS KN Niels Schøning på telefon 7284 7403 / mail ATW-AMS-004@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. marts 2019. Jobsamtaler forventes gennemført snarest muligt efter udløb af ansøgningsfrist, med henblik på besættelse af stillingen 1. maj 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere. ”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

15.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent