Hæren 06

Konstabel som forsyningshjælper til Driftelementet ved Føringsstøtteregimentet


Konstabel som forsyningshjælper til Driftelementet ved Føringsstøtteregimentet

Kunne du tænke dig, at blive en del af et tjenestested i konstant udvikling, med en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen samt løsning af opgaver med en kort reaktionstid?
Så er det med at komme til tasterne og få søgt denne spændende og udfordrende stilling.
Om os
Driftelementet ved Føringsstøtteregimentet yder støtte direkte til regimentets enheder. Elementet indgår i Garnisonsstøtteenheden (GSE) og er dermed en del af det administrative fællesskab på Ryes kaserne i Fredericia Garnison.
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Føringsstøtteregimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Regimentet er således præget af en værnfælles opgaveportefølje. Traditioner fra Fredericia garnison og Telegrafregimentet er bevaret og suppleret med tilsvarende fra især Flyvevåbnet. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring og et tæt samarbejde på tværs af organisationen.
Om stillingen
UMAK hovedopgave er at støtte garnisonen i forhold til udlån af materiel til undervisningsbrug. Våbenkammeret (VBK) støtter GSE med forbrugsmateriel. Endvidere administrerer og drifter VBK en lokal køretøjspulje. Ved særlige anledninger støtter Drift elementet med traditionspleje og arrangementer.

Som forsyningshjælper vil du komme til at arbejde i et omskifteligt miljø, hvor din funktion griber ind i alle aspekter af elementets opgaver.

Vi forventer at du som forsyningshjælper kan løse opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til sektionens samlede smidige opgaveløsning.

Om dig
Du er som minimum udnævnt til konstabel. Du har alle relevante kvalifikationer i forhold til varetagelse af stillingen som forsyningshjælper. Alternativt kan du gennemfører enkelte uddannelser efter din tiltrædelse i stillingen. Du har C- kørekort og truckcertifikat.

Du er servicemindet og ordensmenneske. Du sætter en ære i at have styr på materiellet, og være på forkant med udviklingen. Du formår at formidle et budskab, og skaber forståelse for områdets vigtighed.
Du er desuden udadvendt og kan tilpasse dig skiftende arbejdsopgaver. Du søger udfordringer og er i stand til at arbejde selvstændig. Du bidrager og deltager gerne, i de sociale aktiviteter der er ved enheden og regimentet.

Herudover må du forvente, at skulle videreuddanne dig for at blive opkvalificeret på netop de systemer, der anvendes ved Føringsstøtteregimentet.

Der vil være ønskeligt hvis du har flere års rutine som forsyningshjælper ved en underafdeling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til yderst hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Driftelementet; seniorsergent Frank Nielsen på mail: FSR-G-UMAK01@mil.dk eller: 72 82 61 56.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 728 19163.
Ansøgningsfrist er den 28. marts 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Stillingen er til besættelse snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

28.03.2019

Indrykningsdato

15.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent