Dæksgast søges til sejlads med Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN


Dæksgast til sejlads med Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN

Er du en person, som besidder praktiske evner til at løse opgaver som dæksgast ombord i et inspektionsfartøj, er du måske den person vi søger til vores ledige stilling.
Om os
Inspektionsfartøjerne af KNUD RASMUSSEN-klassen har et varieret sejladsmønster med fokus på fiskeriinspektion, søredning, støtte til lokalsamfundet, herunder isbrydning, og suverænitetshåndhævelse. Sejladsen foregår typisk i grønlandske og færøske farvande.

Vi kan tilbyde et af de mest alsidige job i søværnet med mulighed for udvikling. Tjenesten er stabil, og du kender datoer for sejlads og frihedsafvikling i et nøje fastlagt mønster henover kalenderåret. Tørnen tilrettelægges af dig og din kollega og er baseret på ca. to måneders sejlads efterfulgt af ca. to måneders frihedsafvikling samt eventuel kursusvirksomhed.
Om stillingen
Dine primære opgaver vil være vedligeholdelsesarbejder på dækket og af dæksmateriel, vagttjeneste som rorgænger og udkig samt fartøjstjeneste herunder som fører af gummibåd og SAR-fartøj. Du skal endvidere være surringsgast ved helikopterflyvning, havaripatruljegast samt pjecegast.
Om dig
Vi forventer af dig, at du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden forventer vi, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Det er ønskeligt, at du allerede har gennemgået Søværnets basisuddannelse, men har du gennemgået Flyvevåbnets eller Hærens basisuddannelse, kan du ansættes under forudsætning af, at du gennemgår en kortere omskoling til Søværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabel på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets banjermester SSG Carsten Jacobsen , 41 30 99 63. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM03, telefon 72 60 41 83

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS252@mil.dk, eller på telefon 7281 9174.

Ansøgningsfrist er 30. marts 2019.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2019 eller efter aftale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM 1. ESKADRE

1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover er to spændende landtjenestesteder underlagt 1. Eskadre: Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet, og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse og medic.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.03.2019

Indrykningsdato

14.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent