Almen sergent Hæren 1

Advanced Search Adviser til EOD- og Search kompagniet


Advanced Search Adviser til EOD- og Search kompagniet

Motiveres du af muligheden for at støtte politi, ammunitionsryddere og andre myndigheder på opgaver i indland og udland? Vil du være en del af en deling hvor analytiske evner, tålmodighed og grundighed vægtes højt?
Så er du måske vores nye Advanced Search Adviser.
Om os
EOD- og Search Kompagniet ved Ingeniørregimentet i Skive består af en kommandodeling og tre EOD-delinger samt de 2 nationale ammunitionsrydningscentre.
Vores enheder indsættes operativt skarpt både i ind- og udland, og vi har et stort netværk og koordinationsbehov med enheder og aktører på tværs af værn og myndigheder, militært såvel som civilt.
Vi varetager beredskabsopgaver nationalt og internationalt, herunder det nationale ammunitionsrydningsberedskab, som yder almindelig og særlig hjælp til politiet. Vores daglige opgaver spænder vidt, fra uddannelse og opstilling af bidrag til internationale operationer, til bl.a. støtte til politimyndigheder, og andre opgaver i såvel civilt som militært regi.

Kompagniets enheder gennemgår lange og højt specialiserede uddannelser med fokus på udvikling af såvel personellets håndværk, som evnen til indsættelse i højtrusselsmiljøer, både nationalt og internationalt.
Enhederne er ofte af sted på uddannelse eller øvelser i udlandet, og vi stiller høje krav til os selv, både kompagniledelsen, instruktørpuljen og personellet, for at kunne navigere i den komplekse uddannelse, administration og logistik, der følger med opgaverne.

Vi anerkender den høje grad af indflydelse og selvstændighed, der ligger hos vores specialister på alle niveauer, og vi ved hvad der kræves, for at den enkelte kan udøve sin ekspertise og samtidig udvikle sig i rammen af opgaverne.
Vi udviser stor tillid til hinanden, og vi er afhængige af, at hver funktion udfylder sin rolle. Kompagniets medarbejdere har en stor professionel stolthed og ansvarsfølelse, og der hersker en udpræget flad struktur, hvor der er meget kort fra yngste mand til ældste erfarne specialist.

Om Advanced Search:
Det uofficielle motto for advanced search er: ”Hvis det er der, så finder vi det.”
Opgaverne indbefatter bl.a. søgning efter improviserede sprængladninger, bevismaterialer, våben og efterretninger. Dette sker gennem militære searchoperationer eller som støtte til EOD, andre militære enheder eller politiet.
Advanced Search kapaciteten indsættes.
- Hvor der kræves den højst mulige sikkerhed, fx afsøgning af områder, veje, personer, bebyggelse, køretøjer, skibe, fly, m.m.
- Steder med den højeste trussel fra improviserede sprængladninger (IED)
- Hvor miljøet eller omgivelserne udgør en risiko.
- Hvor afsøgningen kræver specialist materiel for at lokalisere objektet.

Dagligdagen byder i vid udstrækning på fornyelse af viden og færdigheder inden for afsøgningsprocedurer, i en vedvarende ambition om, at forbedre os indenfor faget Advanced Search. Dette gøres dels ud fra egne erfaringer samt med støtte fra England.
Dine kollegaer er højt specialiserede og yderst motiverede for at arbejde som searchspecialister, og lægger et stort arbejde i, at forbedre sig selv inden for afsøgningsprocedurerne.
Hvis du vil vide mere om advanced search så find os på Facebook.com/advsearch
Om stillingen
Som Advanced Search Advisor vil du starte med at gennemgå et uddannelsesforløb mhp. at give dig viden og færdigheder der vil ruste dig til Advanced Search Adviser kursus i England. Når dette er gennemgået, vil det blive suppleret med et videregående uddannelsesforløb, hvorefter du er du klar til at indgå operativt i både national og international ramme.

Som search adviser er dine primære arbejdsopgaver:

- Rådgivning af militære og civile enheder inden for alle niveauer af search. Denne rådgivning kan spænde fra enkeltmand til brigadeniveau.
- Analyse og udarbejdelse af detaljerede trusselsvurderinger samt planlægning af searchopgaver og operationer.
- Taktisk indsættelse af et eller flere Advanced Search Teams.
- Støtte uddannelse og træning af de øvrige Advisers og teams i kompagniet.

Du vil ligeledes kunne forvente, at skulle støtte kompagniet/delingen som faglærer/instruktør i et eller flere grundlæggende militær uddannelse fag.
Dine arbejdsopgaver vil variere mellem kontorarbejde, træning i felten og operativ tjeneste.
Den daglige arbejdstid er mandag til torsdag 0730-1515 og fredag 0730-1355 med et antal øvelser samt skyde- og sprængningsperioder fordelt over året.
Om dig
Du er erfaren oversergent, og har lyst til at specialisere dig inden for searchområdet. Du har desuden kørekort til kategori B, og har gode engelsk kundskaber, skriftligt såvel som mundtligt.

Du er omstillingsparat, har gode kommunikationsevner og sans for detaljen, samt har stærke analytiske og planlægningsmæssige egenskaber.
Da du vil komme til at arbejde med andre enheder på tværs af grad, tjenestegren og nationalitet, kræver stillingen også, at du har gode samarbejdsegenskaber.

Det er en fordel hvis du tidligere har arbejdet search og C-IED.

Til den rette kandidat kan vi sammensætte et uddannelsesforløb, til bibringelse af de rette kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fælles-overenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef: major Henrik Virenfelt på telefon: 72 82 85 01.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Stillingen er til besættelse snarest mulig. Ansøgning sendes via linket. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Ansøgningsfristen er 28. marts 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgaver er at uddanne ingeniørsoldater inden for flere specialer. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Ingeniørregimentet er uddannelsescenter i Forsvaret inden for specialerne konstruktionstjeneste, kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste, geospatial tjeneste samt CBRN-tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

28.03.2019

Indrykningsdato

14.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent