Leder for AS550 & T-17 Driftscenter ved Helicopter Wing Karup


Leder for AS550 & T-17 Driftscenter ved Helicopter Wing Karup

Helicopter Wing Karup (HW) søger en ambitiøs teknisk officer til at lede den materielfaglige drift og sagsbehandling på Flyvevåbnets AS550 helikoptere og T-17 fly. Stillingen kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer, gode analytiske evner og et godt humør.
Hos Helicopter Wing Karup værdsættes den gode omgangstone, hvor hver dag byder på nye udfordringer, der kræver handlekraft og en positiv indstilling. Så hvis du vil være en del af den logistiske opgaveløsning inden for helikopteroperationer, er jobbet som daglig leder ved HW AS550 & T-17 driftscenter måske noget for dig.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere og T-17 fly. Helicopter Wing Karup træner og støtter nationalt Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker, samt udøver søredningstjeneste parallelt med internationale udsendelser af helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter såvel til lands som til vands. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter og besætningsmedlemmer til alle Forsvarets fly.
Foruden den operative anvendelse af helikopterkapaciteterne er HW driftskoordinerende myndighed på flytyperne EH101, AS550, MH60-R og T-17.

AS550 helikopteren anvendes i Eskadrille 724 (ESK724), der er den mindste af HW KAR tre operative helikoptereskadriller. De 11 AS550 helikoptere anvendes i rollen som let observationshelikopter og støtter i den forbindelse med løsning af opgaver for både Forsvaret og Politiet.
T-17 flyet anvendes af både Flyveskolen til basisuddannelse af nye piloter og besætningsmedlemmer, samt til en bred vifte af mindre flyvemæssige opgaver for hele Forsvaret.
Om stillingen
I stillingen vil du skulle fungere som daglig leder for AS550 & T-17 driftscentret herunder være ansvarlig for vedligeholdelsesplanlægningen og driftskoordination på flyene. Sideordnet hermed vil du være ansvarlig for masterplanen til de større eftersyn.

AS550 & T-17 driftscenter er en del af Helikopterdriftcentret (HDC) der har det overordnede ansvar for den lang- og kortsigtede planlægning, tilrettelæggelse og koordination af den samlede materielfaglige drift af flyvevåbnets helikoptere og T-17 fly. Endvidere er HDC ansvarlig for udarbejdelsen og vedligeholdelsen af de materielfaglige bestemmelser, samt det styringsgrundlag, som skal etablere Continuing Airworthiness baseret på kravene i DKMAR.

Dit primære virke vil være at sørge for at dine medarbejdere har de bedst mulige arbejdsbetingelser til at kunne gennemføre detaljeret koordination af driften og vedligeholdelsen på helikoptertypen. Dette sker gennem den nødvendige koordination internt på Helicopter Wing Karup og eksternt med Flyverkommandoen, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, samt Forsvarets Hovedværksteder. Dine medarbejdere har mange års erfaring indenfor deres specialer, hvilket giver dig gode muligheder for faglig udvikling.
Om dig
Du er uddannet teknisk officer i Flyvevåbnet med grad af kaptajn (eller opfylder krav til udnævnelse til M321) med specifik erfaring indenfor flyvedligeholdelse. Alternativt har du erhvervet dig tilsvarende kompetencer gennem anden tjeneste. Du brænder for ledelse af specialister og har mod på at udfordre nuværende forretningsgange og søge optimering inden for eget ansvarsområde.

Det er vigtigt at du kan håndtere flere forskellige interessenter (både internt og eksternt) og samtidig fungere som sparringsparter for dine ansatte med henblik på at sikre tilstrækkelig stelrådighed, så de operative opgaver kan løses.

Du vil på sigt skulle repræsentere Helicopter Wing Karup udadtil, og det forventes, at du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale på dansk og engelsk. Ligeledes skal du selvstændigt kunne løse opgaver relateret til teknisk og logistisk sagsbehandling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte CH-HDC major Søren Jessen, på mail: HW-A4-001@fiin.dk eller telefon 728 42541, eller mobiltelefon 25 58 93 23, eller sekundært CH-L major Finn Christensen, på mail: HW-L-001@fiin.dk eller på telefon 22 49 74 90.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Alexander Pii på telefon +45 7281 9670.

Ansøgningsfristen 28. marts 2019 og der forventes gennemført jobsamtaler umiddelbart efter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.03.2019

Indrykningsdato

14.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent