Kunne du tænke dig at blive uddannet sikkerhedsrådgiver eller er du det måske allerede?


Kunne du tænke dig at blive uddannet sikkerhedsrådgiver eller er du det måske allerede?

Farligt gods og eksplosivstoffer kræver kompetent håndtering af kompetente medarbejdere. Er du den rette til at opretholde sikkerhedsniveauet i Forsvaret, herunder kridte banen op og yde sikkerhedsrådgivning på tværs af Forsvarsministeriets koncern? Så kan det være, at du er på vej mod en ny stilling i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som søger en koordinerende sikkerhedsrådgiver for Forsvaret til Myndighedsafdelingen.
Om os
I Myndighedsafdelingen, der er en del af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) stab i Ballerup, er vi ansvarlige for at sikre indsigt i lovgivning, internationale og nationale regler vedrørende personel-, informations- og materielsikkerhed samt hensynet til miljøet.

Vi løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder på fagområderne: Farligt gods inkl. eksplosiver, Informations- & Kommunikationsteknologisikkerhed, Skibssikkerhed, Luftdygtighed, Køretøjssikkerhed, Eksplosivstofsikkerhed, Våbensikkerhed og Arbejdsmiljø.

Vi rådgiver i relation til personel-, informations- og materielsikkerhed og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt. Vi planlægger, koordinerer og gennemfører inspektioner samt aktioner til verificering af efterlevelse af love, regler og bestemmelser, herunder at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag på området er relevant og effektivt.
Om stillingen
Du får en unik mulighed for at få en central rolle, hvor koordination, struktur og drive er nøgleordene for succes. Du bliver ansvarlig for at farligt godsområdet inden for Forsvarsministeriets ansvarsområde opretholdes og løbende effektiviseres samt tilpasses i forhold til udviklingen på området. Herudover bistår du Eksplosivstofinspektøren med sagsbehandling på eksplosivstofområdet.

Du er ansvarlig for koordinering af opgaver vedr. farligt gods med FMI’s øvrige divisioner og afdelinger samt koncernens øvrige styrelser og myndigheder.

Som koordinerende sikkerhedsrådgiver er du bl.a. ansvarlig for:

• Rådgivning af de kapacitetsansvarlige i forbindelse med anskaffelse af materiel til transport og håndtering af Farligt gods.
• Sagsbehandlingen af sager på Farligt godsområdet, herunder koordinering af aktiviteter i forbindelse med sikkerhedshændelser på området.
• Støtte og rådgivning af ledelsen i Farligt godsrelaterede spørgsmål og i formuleringen af målsætninger for området.
• Udvikling og planlægning af styrelsens sikkerhedsprogram på Farligt godsområdet.
• Udarbejde en årsrapport til koncernen, der beskriver virksomhedens og Forsvarets koordinerende sikkerhedsrådgivers aktiviteter i forbindelse med transport af Farligt gods i det forløbne år.
• Udvikling og udarbejdelse af FMI forvaltningskompleks i relation til Farlig godsområdet.

Herudover deltager du;
• Som formand ved møder i Forsvarsministeriets Transportsikkerhedsnævn.
• Som Forsvarsministeriets repræsentant i NATO ved møder i AC/305 Movement & Transportation Group – Transport of Dangerous Goods Group (MT TDGG) op til fire gange årligt.
Om dig
Du er uddannet kaptajn/kaptajnløjtnant i Forsvaret, eller du har som civil en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Du har en god forståelse for en stor og kompleks virksomheds interne forretningsgange og processer, samt for sagsbehandling indenfor transport af Farligt gods generelt.

Du har eventuelt erfaring med sikkerhedsrådgivning vedr. transport af Farligt gods (ADR), og gerne inden for søtransport (IMDG) samt lufttransport (IATA). Det er en fordel, hvis du er eksamineret sikkerhedsrådgiver og evt. har en IATA certificering samt har erfaring fra forskelligartede funktioner i Forsvaret, gerne fra Hæren eller JMTO'en.

Vi lægger vægt på, at du er i stand til at begå dig i en stor og kompleks organisation, herunder at du kan skabe dine egne netværk. Du er en god kommunikator - såvel skriftligt som mundtligt på dansk og engelsk.

Du har en god sikkerhedsforståelse. Du er samarbejds- og helhedsorienteret og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til analyse, prioritering og drift.
Som person er du resultatorienteret og tillidsvækkende. Du har flair og interesse for at vedligeholde og udbygge dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.

Da du kender værdien af grundig planlægning, mister du ikke overblikket. Du trives med selvstændighed, og dine gode kommunikationsevner er med til at sikre dig et godt samarbejde med interne og eksterne relationer.

Vi forventer, at du aktivt kan indgå i - samt bidrage til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel og en uformel omgangstone.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som militær ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen som militær er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Peter Vestergaard på telefon 72 81 59 31.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Robert Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er den 27. marts 2019. Vi forventer at afholde samtaler snarest derefter.

Stillingen er til besættelse 01. maj 2019 eller snarest muligt derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

27.03.2019

Indrykningsdato

13.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent