Søværnet 04

Kampinformationsassistent til ABSALON


Kampinformationsassistent til ABSALON

Støtteskibet ABSALON søger en Sergent, KI til at bestride stillingen som kampinformationsassistent (KIA) i Anti Surface Warfare (ASuW)-sektionen under Operationsdivisionen.
Stillingen er tidsbegrænset
Om os
Støtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 1 & 2), og i Middelhavet (OPERATION RECLIB).

Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST) i England 2018. Hvor skibet her blev udsat for seks ugers intensiv ekstern og intern kamp.

2019 er et sejlads og uddannelsesmæssigt travlt år for ABSALON, hvor der venter mange spændende opgaver.

Om stillingen
Dit fokusområde vil være Anti Surface Warfare (ASuW), hvor du som Anti Surface Warfare Director (ASuWD), er ansvarlig for at lede, uddanne og træne ABSALONS ASuW Team (3 Gaster, 1 Befalingsmand og 1 officer)

I søen vil du indgå som vagtholdsleder SC, og hvis situationen tilsiger det som vagtholdsleder for hele operationsrummet. Du har i rollen som vagtholdsleder SC ansvaret for det komplette billede på og under overfladen.

Der vil kunne forventes daglig tjeneste i Frederikshavn, hvor din opgave i samarbejde med kampinformationsbefalingsmanden (KIB) og de øvrige KI befalingsmænds opgave vil være at planlægge gasternes uddannelse og udvikling. Derudover vil du indgå i et team af KI-befalingsmænd, der har til opgave at lede gruppen af KI’ere i planlægningsfasen op til indsættelse i operation eller deltagelse i øvelser.

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn samt vagthavende befalingsmand i basehavn.

Stillingen som KIA-U er tidsbegrænset til 2 år.
Ansættelsen i stillingen vil derfor være tidsbegrænset til 2 år fra ansættelsesdatoen. MA i KIA-U stillingen vil efter udløb blive overført til anden stilling i DIV 22 på samme niveau.
Om dig
Vi forventer, at du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige kompetencer til at være et fyrtårn i operationsrummet. Det er vigtigt at du er samarbejdsvillig og evner at arbejde under til tider stressende forhold. Dette da du indgår i et team, der skal være i stand til at løse vigtige opgaver meget pludseligt. Derudover forventer vi også, at du er villig til at lære, da ABSALON sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor procedurer og udviklingspunkter er i hovedsædet.

Vi forventer derfor:
Du er i stand til at indgå som vagtholdsleder i Operationsrummet, hvor du vil have ansvaret for den Komplette billedopbygning.
Du har et åbent sind, og kan indgå på et ungt hold i et omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.
Du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i ABSALONS fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.
Du skal være fleksibel og omstillingsparat samt have det rette gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.


Det er et krav at er uddannet sergent, eller er i gang med uddannelsen, eller er vurderet egnet til at gennemføre uddannelsensamt du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.

Ønskeligt:
Sejladserfaring fra 2. ESK. DIV 21 og/eller 22
At du er uddannet C-flex operatør eller har erfaring i C-flex fra sejlende tjeneste.
At du har gennemgået TAC 060 ASO-94 betjeningskursus.
At du har gennemgået TAC 111 Link 11 operatør uddannelse.
At du har gennemgået TAC 216 Link 16 operatør uddannelse.
At du har bestået HCO optagelsesprøven, eller du allerede er HCO C/D

Helbredskrav:
Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
Grundvaccination.
Egnet til INTOPS

Er du en meget erfaren og dygtig marineoverkonstabel, kan det komme på tale med en uddannelseskontrakt med henblik på gennemførelse af TAC 012 og efterfølgende sergent uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel/marinespecialist med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til kaptajnløjtnant Rasmus Nielsen på mail: D22-K1-OPO@mil.dk eller telefon 60 66 67 09. Du kan også kontakte oversergent Thomas Hviid på mail: D22-K1-KIB@mil.dk eller telefon 30 16 94 60. Alternativt CSG John Rasmussen, SAKBE, telefon 7285 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 31. marts 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil egnede ansøgere blive indkaldt til samtale, forventeligt i uge 14 og 15 via VTC eller SKYPE

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

13.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent