Hæren 06

Chef for planlægningssektionen i Stab 2. Brigade.


Chef for planlægningssektionen i Stab 2. Brigade.

Stillingen som chef for planlægningssektionen (G5) i Stab 2. Brigade er ledig til besættelse snarest. Har du evnerne, lysten og viljen til at bestride en krævende og spændende operativ stilling, vil vi glæde os til at byde dig velkommen.
Om os
Om Brigadestaben.

2. Brigade råder over enheder i Haderslev, Bornholm, Holstebro og Slagelse indenfor HBU, HRU og SRS. Brigaden er ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri. Brigaden støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestabens opgaver er mange, spændende, varierende og arbejdstempoet er højt. Tjenesten er udfordrende, og kræver en helhedsorienteret tilgang. Balancen mellem arbejdsliv og privatliv ligger os dog meget på sinde, og det betyder, at du i stort omfang vil få indflydelse på din egen hverdag.

Du vil få et omfattende kendskab til operationer på brigade- og divisionsniveau samt muligheden for at sætte dit præg på uddannelsesvilkårene i Brigaden, ligesom du vil få stor indsigt i samarbejdet på tværs af Hæren og med Hærstaben.

Om Planlægningssektionen (G5).

Sektionen består, udover dig selv, af en kaptajn som næstkommanderende, to kaptajner som operationsofficerer, en seniorsergent som operationsbefalingsmand og en korporal som stabshjælper.

Sektionen udfører blandt andet:
- Operationsplanlægning i det fulde opgavespektrum i relation til brigadens indsættelser på diverse øvelser eller i rammen af nationale operationer.
- Udarbejdelse af Brigadens årsbefaling.
- Planlægning og direktivgivning for uddannelsesvirksomhed i Brigaden.
- Tværgående aktivitetsplanlægning og -opfølgning (AKOS) samt ressourcemæssig styring via eMTEP.
- Planlægning af afgivelser og kursusvirksomhed.
Om stillingen
Om stillingen.
Som chef for Planlægningssektionen kommer du til at stå i spidsen for dygtige, arbejdsomme og ambitiøse medarbejdere.

Din position i brigadestaben er vigtig, og du vil skulle favne mange emner og forskelligartede opgaver i stort og småt. Du vil udover de naturlige opgaver i sektionen til tider skulle arbejde med opgaver uden for dit egentlige interesse- og kompetencefelt. Dette stiller krav til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme.
Om dig
Du er major (M331) og skal have gennemført Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) og stabskursus II/L eller MMS. Alternativt er du kaptajn i gang med eller er optaget på MMS.

Du har operativ erfaring fra hærens enheder og gerne have gjort tjeneste i en kampbataljonsstab eller tilsvarende ved andre myndigheder. Du har evt. forrettet tjeneste ved skole eller en anden stab, hvor du har fået en bred indsigt og forståelse for uddannelsen af Hærens enheder på tværs af tjenestegrenscentre og brigader. Du er velfunderet i taktik og operative overvejelser.

Du er generelt analytisk stærk, helhedsorienteret og besidder gode samarbejdsevner. Du udviser høj grad af selvstændighed og ansvar, og formår at gribe opgaver, der naturligt hører hjemme inden for G5 sagsområder. Du besidder en høj grad af operativ faglighed og evner at holde overblikket i opgaveløsningen samtidig med at du har sans for detaljen.

Du har sandsynligvis en god personlig gennemslagskraft, ansvarlighed og autoritet. Samtidig skal du være forudseende, opsøgende og koordinerende i forhold til din indsats såvel blandt brigadens øvrige sektioner som til dispositionsenhederne og foresatte myndigheder.

Du skal endvidere kunne arbejde indenfor rammerne af overordnede direktiver og brigaden intentioner med henblik på at fremkomme med pragmatiske og realistiske løsningsforslag, som er anvendelige i dagligdagen. Du skal være indstillet på at arbejde målrettet med komplekse opgaver i takt med brigadens rytme og foresattes fastlagte terminer. Du skal kunne uddelegere til dine medarbejdere og herunder kunne udgive direktiver og give den nødvendige handlefrihed.

Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt på niveau: 3-3-3-3 (STANAG 6001). Du kan honorere kravene i Forsvarets sundhedstriade og er godkendt til udsendelse i INTOPS.

Øvrige forhold
Du skal være forberedt på at kunne blive udsendt inden for gældende varsler. Du skal forvente deltagelse i øvelsesaktiviteter og studieperioder.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollatet….


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til oberstløjtnant Lars Nygaard, chef for staben ved 2. Brigade (2BDE-STCH), tlf. +45 5855 6003 eller fungerende chef for G5, major Thomas Lunau (2BDE-G7-01), tlf.: +45 2555 6071. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent ….

Ansøgningsfristen er 29. marts 2019. Der gennemføres forventelig ansættelsessamtaler i uge 14. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket…Der skal minimum vedlægges seneste to FOKUS-bedømmelser samt opgives to referencepersoner.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads…

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.03.2019

Indrykningsdato

13.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent