Militærjuridisk Rådgiver til Specialoperationskommandoen ved Aalborg


Militærjuridisk Rådgiver til Specialoperationskommandoen ved Aalborg

Søger du et spændende, alsidigt og internationalt orienteret job?
Ønsker du at blive udfordret på dine juridiske kompetencer, men samtidig være en nøglespiller i en meget dynamisk og kompleks organisation? Vil du trives med mudder og ørkensand på både Karnov og støvlerne? Så er du måske vores nye militærjuridiske rådgiver.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Frømandskorpset samt Jægerkorpset inklusive Siriuspatruljen. Vi blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Vi styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite Special Operations Component Command en af vore største prioriteter, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020.

Vi er kendetegnet ved at være en dynamisk, fleksibel og pragmatisk stab med en positiv tilgang til nye udfordringer. Vi har et godt socialt sammenhold og et højt aktivitetsniveau - både i forhold til gennemførelse af egne aktiviteter, men også i forhold til enkeltpersoner og enheder, der er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Som militærjuridisk rådgiver uddanner og rådgiver du Kommandostaben og vores enheder om de nationale og folkeretlige rammer for gennemførelse af militære operationer både i og udenfor væbnet konflikt - i særdeleshed indenfor krigens love og menneskerettigheder. Du deltager i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser med de juridiske aspekter, der indgår.

Dit ansvarsområde omfatter derudover generel juridisk sagsbehandling, hvor du skal være parat til at arbejde med en bred vifte af juridiske discipliner, herunder f.eks. forvaltningsret, rådgivning ved indgåelse af aftaler, udarbejdelse af administrative forskrifter og lignende i koordination med Forsvarets øvrige juridiske organisation.

Der vil være en del rejseaktivitet i ind- og udland i forbindelse med øvelser, uddannelser og briefinger af enkeltpersoner og enheder.

I forbindelse med en evt. udsendelse vil du som udsendt militærjurist være omfattet af samme vilkår som den enhed, du er udsendt med. Du indgår i staben og rådgiver chefen i alle juridiske forhold, der er relevante for opgaveløsningen. Dine opgaver spænder fra rådgivning af chefer og briefing af soldater i brug af magt, fortolkning af forvaltningsaftaler mv.
Om dig
Du er cand. jur. med interesse for folkeretten, herunder særligt humanitær folkeret, og for menneskerettigheder. Du behersker engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau. Relevant operativ erfaring eller erfaring fra lignende stillinger vil være en stor fordel, ligesom erfaring fra Forsvaret generelt vil være et plus.

Du er analytisk i din tilgang til arbejdsopgaver, og udtrykker dig klart i skrift og tale. Du er en dygtig underviser, der tillige forstår at omsætte juridiske dokumenter til brugervenlige manualer og direktiver.

Vi lægger vægt på, at du er helhedsorienteret, har stærke samarbejdsevner og er en stærk teamplayer.

Desuden kræver stillingen en vis portion handlekraft, robusthed samt evnen til at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger på egen hånd, da du vil være den eneste jurist ved Specialoperationskommandoen.

Som person er du fleksibel i forhold til arbejdstid, arbejdsopgaver og øvrige forhold omkring stillingen. Du er initiativrig og gør brug af både din faglighed og dine sociale egenskaber og har i øvrigt en positiv tilgang til udfordringer.

Dog er den vigtigste forudsætning, at du synes opgaven lyder lige så spændende, som vi gør, og at du er indstillet på at ville gøre en forskel – også i forbindelse med eventuelle internationale operationer.

Du bliver en del af den militærjuridiske rådgiverordning, der består af alle de militærjuridiske rådgivere, der sidder spredt ved Forsvarets myndigheder i Danmark.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten samt aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Danmarks Jurist- og Økonomforbund om særlige vilkår for militære juridiske rådgivere inden for Forsvarsministeriets område af 10. juni 2015. I forbindelse med særlige aktiviteter såsom udsendelse, øvelser og vagt ydes tillæg efter gældende regler.

Dit faste arbejdssted er ved Specialoperationskommandoen, Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du skal forvente at blive udsendt til missioner i udlandet. Udsendelsernes varighed kan være op til seks måneder. Øvelsesaktiviteter i Danmark såvel som i udlandet er hyppigt forekommende.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en fysisk test og helbredsundersøgelse forud for ansættelse. Afprøvningen sker i Jonstruplejren den 25. april 2019, hvor du bedes afsætte hele dagen.
Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale operationer mv.

Kontakt og ansøgning
Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberst Poul Ebstrup på telefon 7285 7102. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Stillingen er ledig fra den 1. juni 2019.
Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019 og vi forventer at holde samtaler i uge 14/15.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vær opmærksom på, at dokumenter kun kan vedhæftes som PDF filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.

Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent