Almen sergent Hæren 1

GENOPSLAG: Chef med logistisk operativ baggrund til J4 ved HQ MNC NE i Polen


GENOPSLAG: Chef med logistisk operativ baggrund til J4 ved HQ MNC NE i Polen

Vil du have en spændende stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en stilling som Branch Chief Logistic Operations i J4-Divisionen, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 47 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 47 militære stillinger fordelt over hele hovedkvarteret samt ved vores eget nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 55 militære stillinger i reservestrukturen. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du permanent vil være på et relativt højt beredskab med henblik indsættelse med eller af hovedkvarteret i hele NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Som Branch Chief Logistic Operations er du chef for 13 majorer/oberstløjtnanter og har ansvaret for Logistic Operations samlede opgaveportefølje.
Branchen er p.t. opdelt i tre sektioner, Logistic Assessments, Sustainment Operations og Logistic Coordination. Din nærmeste chef er chefen for J4-Divisionen, der er polsk oberst.

Der er to primære områder som du vil være ansvarlig for. Den første er MNC NE Recognized Logistic Picture, hvor du vil arbejde tæt sammen med NATO Force Integration Units i de tre baltiske lande, Polen, Slovakiet og Ungarn samt Enhanced Forward Presence bidragene i de baltiske lande og Polen. Det tilvejebragte billede med tilhørende vurderinger og anbefalinger bidrager væsentligt til mulig indsættelse af styrker i NATO’s nordøstlige ansvarsområde.

Det andet område er logistisk understøttelse af operationer under øvelser i Land Component Command og korpsrollen i op til Major Joint Operations ramme, hvor forståelse af NATO logistiske og taktiske doktriner er af væsentlig karakter. Du vil bl.a. være ansvarlig for processer og procedurer i rammen af MNC NE Main Command Post mhp. at udarbejde logistiske vurderinger og anbefalinger til grundlag for Commanders beslutningsproces og styrkeindsættelse.
Du vil desuden bidrage til udviklingen af MNC NE koncepter, herunder særligt koncept for Reception, Staging og Onward Movements (RSOM) samt indgå i arbejdsgrupper der fokuserer på at sikre grundlaget for styrkeindsættelser i NATOs nordøstlige region. Du vil herunder bidrage til den samlede ledelsesindsats i logistikdivision ved MNC NE.

Du skal forvente at der i forbindelse med jobbet vil være nogen øvelsesaktivitet samt tjenesterejser, særligt til de baltiske lande, Slovakiet og Ungarn.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet officer og har gennemført Videreuddannelse Trin II for militære ledere eller tilsvarende samt operativ føringsuddannelse.

Vi søger en person, som har en stærk logistisk operativ profil og en solid baggrund fra planlægning og gennemførelse af operationer fra brigade eller divisionsniveau ligesom du som minimum har kendskab til NATO kommando- og styrkestruktur. Vi ser gerne at du har konkret tjenesteerfaring som chef eller næstkommanderende for en bataljon eller som sektionschef på divisions- og/eller brigadeniveau.

Vi forventer, at har dokumenteret god ledelseserfaring og interesse for ledelse i et multinationalt miljø. Evne til at opnå resultater gennem dialog og samarbejde på tværs af forskellige kulturer.

Du har interesse for operationer og herunder har du evnen til at se og vejlede om logistik i en større sammenhæng i f.t. MNC NE indflydelse og indsættelse i den nordøstlige del af NATO’s ansvarsområde.

Du er en velbedømt officer og har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til planlægning og særligt gennemførelse af militære operationer.

Derudover er det en fordel, at du har været udsendt i internationale operationer.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, og du trives godt i et multinationalt miljø med respekt for de kulturelle forskelle.

Endeligt vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle personlige tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 til 4 år fra 1. juli 2019.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder) samt have gennemført CAC-A og TSE inden tiltrædelse i stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Representative (SNO), Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9680.

Ansøgningsfristen er mandag d. 18. marts 2019.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 12 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Hvis du udover interesse i denne stilling har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

18.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent