Stabsofficer til Operationsstaben - J9


Stabsofficer til Operationsstaben - J9

Forsvarskommandoen, Operationsstaben i København søger en stabsofficer til J9 – Stabilisering & Verifikation med tiltrædelse snarest muligt.
Om os
J9 er en del af Operationsstaben i Forsvarskommandoen og er placeret i København. J9 består af én oberstløjtnant, seks majorer/orlogskaptajner, en kaptajn samt én chefsergent.

Vores primære opgaver er at lede Forsvarets stabiliserings- og kapacitetsopbygnings indsatser i Ukraine, Afrika, Afghanistan/Pakistan, Irak/Syrien samt Forsvarets implementering af våbenkontrolaftaler.

På stabiliserings- og kapacitetsopbygningsområdet udvikler vi i samarbejde med Forsvarsministeriet bilaterale eller regionale stabiliseringsprogrammer. Vi koordinerer og implementerer aktiviteter i samarbejde med udsendte militærrådgivere og forsvarsattachéer samt internationale partnere. Stabiliseringsområdet er et område, der er reguleret af forsvarsforliget, hvorfor de nuværende prioriteter kan blive ændret såvel geografisk som tematisk. Ved seneste forlig blev den finansielle ramme i Freds- og Stabiliseringsfonden hævet substantielt, hvorfor området generelt er i stor vækst. Vi arbejder således i en dynamisk hverdag, hvor opgaver kan variere, og hvor en fleksibel tilgang til opgaven er nødvendig.

Indenfor begge områder har J9 ansvaret for implementering af gældende traktater, aftaler og programmer. Vi rådgiver Udenrigs- og Forsvarsministeriet, udvikler dansk policy og repræsenterer Danmark i mange internationale fora.
Om stillingen
Du bliver kollega i en værnsfælles sektion med internationalt fokus, hvor vi har stort personligt ansvar og frihed i forhold til løsningen af opgaver. Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsklima med gode interne og eksterne relationer.

Dine opgaver bliver indenfor stabiliseringsområdet.

Du bliver indledningsvis ansvarlig for dele af Ukraine programmet under Freds- og Stabiliseringsfonden. Ukraine programmet er et omfattende program i vækst, der består af en række stabiliseringsopgaver, som løses ved hjælp af både permanent udsendte rådgivere og lejlighedsvist udsendte instruktører. Du vil derfor få stor indflydelse på udviklingen af programmet.

Du skal bidrage til rapportering og evaluering af Forsvarets stabiliseringsindsatser, herunder især Ukraine programmet.

Du skal bidrage til øvrige programmer under Freds- og Stabiliseringsfonden.

Som Forsvarets repræsentant skal du deltage i gennemførelsen af aktiviteter med samarbejdspartnere, herunder deltagelse i ministerielle mødeaktiviteter.

Du er med til at betjene og rådgive Forsvarsministeriet og Forsvarschefen inden for dit ansvarsområde.

Du skal være forberedt på en del rejseaktivitet af kortere varighed.

Som medarbejder i Operationsstabens skal du være forberedt på at skulle løse opgaver uden for sektionens normale ansvarsområde.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin II for Militære Ledere (VUT II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse.

Du skal have helhedssyn og veludviklede analytiske evner og skal kunne arbejde selvstændigt. Du skal ligeledes kunne indgå i samarbejdsrelationer med såvel nationale som internationale partnere. Du skal kunne arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er stramme terminer. Det er vigtigt at du har overblik, er kreativ og kan kommunikere klart og tydeligt – også på engelsk – i såvel skrift som tale.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med multinationalt samarbejde. Det er ligeledes en stor fordel, hvis du har et bredt netværk via din tidligere tjeneste i et af de tre værn eller SOKOM, da disse som oftest er en del af J9 opgaveløsning under Freds- og Stabiliseringsfonden.

Det er væsentligt, at du er udadvendt og har en positiv og konstruktiv tilgang til kollegaer og samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Du skal være nysgerrig, opsøgende og innovativ af natur i forhold til dels opgaven og dels i mødet med andre mennesker – uanset kulturel baggrund. Du skal trives i et uformelt miljø, hvor vi ofte i mindre teams løser mange sideløbende opgaver.

Du skal være selvstændig, da du ofte vil befinde dig i situationer, hvor du skal kunne træffe beslutninger uden mulighed for først at kunne rådføre dig med din chef eller med kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Lasse Sand på FIIN, FKO-O-J902 eller telefonisk på 41 85 05 21. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 13 og 14.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”. FOKUS og referencer kan vedhæftes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holmens Kanal

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent