Kollega til arbejde med kvalitetssikring i Kvalitets- og Kontrolsektion ved FDD


Kollega til arbejde med kvalitetssikring i Kvalitets- og Kontrolsektion ved FDD

Brænder du for at arbejde med opgaver indenfor kvalitetssikring, og har du lyst til at arbejde i et dynamisk miljø med gode kolleger, hvor udvikling, forbedring, optimering samt fokus på det gode samarbejde i opgaveløsning er en naturlig del af en travl hverdag? Besidder du stor faglig indsigt? Så skal du søge vores ledige stilling i Kvalitets- og Kontrolsektionen ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.
Om os
Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution(FDD), er en moderne værnsfælles logistikvirksomhed underlagt Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). FDD omfatter en stabsfunktion samt 3 driftsafdelinger. Vi har ca. 700 ansatte fordelt på 46 arbejdssteder i Danmark.

Vi har en åben kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i den enkelte opgaveløsning. Vi understøtter et kreativt og konstruktivt samarbejdsmiljø, hvor mange opgaver løses af flere ressourcepersoner.

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution udgør ca. 80 % civile medarbejdere og 20 % militære.
Om stillingen
Kvalitets- og Kontrolsektionen er en del af staben ved Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution.

Sektionens arbejdsområder spænder bredt i seks fagspecifikke områder: Kvalitet og audit, arbejdsmiljø, farligt gods, beholdningskontrol, militærsikkerhed og informationssikkerhed. Disse områder er bemandet af en blanding af civile og militære ansatte.

Vi arbejder kontinuerligt med at styrke kvalitetsindsatsen, internt som eksternt for at sikre at vore processer og procedurer i hele forsyningskæden og i alle led lever op til vore kvalitetsstandarder samt krav til håndtering.

Dit ansvarsområde som sagsbehandler omfatter generel sagsbehandling indenfor kvalitetsområdet.

Dine primære opgaver vil være planlægning og gennemførelse af interne audits, opdatering af FDD kvalitetshåndbog, herunder dokumentstyring samt rådgivning og støtte/kontrol i forbindelse med udarbejdelse af procedurer, instrukser og procesbeskrivelser.

Du skal herudover indgå i arbejdet med registrering og sagsbehandling af interne afvigelser og reklamationer.

Du bliver en del af FDD kvalitetsorganisation, og skal ved dit virke medvirke til at få FDD kvalitetshåndbog implementeret, herunder deltage i præsentationer og undervisning i FDD dokumentstyringssystem.

Dine øvrige ansvarsområder i stillingen vil være deltagelse i relevante arbejdsgrupper indenfor kvalitetssikring samt sparring til de øvrige fagområder i Kvalitets- og Kontrolsektionen.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen blandt andet i forbindelse med interne audits.
Om dig
Hvis du er civil, skal du have en relevant akademisk uddannelse eller en kontoruddannelse suppleret med en akademiuddannelse eller tilsvarende.
Hvis du har en militær baggrund, er du enten kaptajn/kaptajnløjtnant, chefsergent eller seniorsergent. Stillingsindholdet vil blive justeret, så det passer til din uddannelsesbaggrund.

Vi forestiller os, at du har dokumenteret erfaring indenfor kvalitetsområdet enten fra Forsvaret eller fra en civil virksomhed.

Vi ser gerne, at du har indblik i Forsvarets organisation.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Brabrand, Århus.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Kvalitets- og kontrolsektionen Annette Adelhejd Pedersen på mail fmi-f-chkval@mil.dk eller telefon 93 50 55 18.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 15. Stillingen er til besættelse 1. juni 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.

Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent