Missionplanner

Kapacitetscenter Manager til lokalkøb/lagermateriel og emballage


Kapacitetscenter Manager til lokalkøb/lagermateriel og emballage

Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD) i Brabrand (Århus) søger en Kapacitetscenter Manager (KCM) til Kapacitetscenter lokalkøb/lagermateriel og emballage.
Stillingen er placeret under forretningsområde Koncernfælles kapaciteter (FKK).

Er du en selvstændig og erfaren kaptajn, der trives med mange bolde i luften, og ønsker du et udfordrende job i et dynamisk miljø, hvor samarbejde og koordination er nøgleordene?
Er du god til at kommunikere og kan du samtidig levere gennemarbejdede skriftlige analyser?

Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved FKK under FDD.
Om os
FKK er en del af FDD under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

FDD er en moderne logistikvirksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.

FKK består af seks kapacitetscentre (KC).

Ansvaret spænder over følgende hovedopgaver:

- Gennemførelse af EU-udbud på rammeaftaler kombineret med optimale lokalindkøb,
- beskrivelse af forvaltningsgrundlag i form af bestemmelser, vejledninger og direktiver,
- controlling, udvikling og optimering af FDD's depoter, lagre og transport,
- Forsvarets forvaltning ved udlejning samt ind- og udlån af materiel.

På KC lokalkøb/lagermateriel og emballage er der ansat fire sagsbehandlere.
Om stillingen
Du vil indgå som KCM for lokalkøb/lagermateriel og emballage.

Du vil desuden være elementsleder for KC’s medarbejdere.

Du skal selvstændigt sætte retning for udvikling, drift og controlling af dine kapacitetsområder.

Primære opgaver som KCM lokalkøb/lagermateriel og emballage:

- Ansvarlig for KC’s budgettering, budgetopfølgning og controlling.
- Ansvarlig for koordinationen med øvrige KC i FMI i relation til fastlæggelse af teknisk ansvarsfordeling for specifikke materialearter, med deraf følgende tilknytning til KAMI.
- Ansvarlig for at identificere og etablere behov for rammeaftaler indenfor KC området.
- Ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af forvaltningsgrundlaget indenfor KC ansvarsområde.
- Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af kursus- og informationsvirksomhed, i relation til lokalkøb, for personel ved FDD lokalkøbscentre og tilsvarende ved øvrige myndigheder.
- Ansvarlig for KC tekniske sagsbehandling.
- Ansvarlig for sanering af varesortiment indenfor KC området.
Om dig
Du er kaptajn og har erfaring fra tjeneste ved operative enheder i et af de tre værn.

Du har erfaring fra INTOPS – gerne i en logistik funktion.

Du har erfaring fra tjeneste i logistik sagsbehandlerstillinger i den operative struktur, ved FMI eller tilsvarende.

Vi ser gerne at du har civile kurser inden for logistik, herunder SCM og Lean-produktion samt erfaringer med praktisk anvendelse af DeMars analyseværktøjer.

Vi forventer, at du er selvstændig, initiativrig, strategisk tænkende, fremsynet, serviceminded, udadvendt og god til at skabe netværk. Du er velformuleret på dansk og engelsk i både skrift og tale.

Du er fleksibel i forhold til belastning og opgavernes art, som der spænder vidt.

Herudover er du helhedsorienteret i forhold til forretningsområdets samlede opgaveportefølje og en god kollega, der med godt humør yder en ekstra indsats i perioder med spidsbelastning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Michael Kaarup Krogh, chef for forretningsområde Koncernfælles kapaciteter på tlf.: 72 81 60 89 eller fmi-f-chfkk@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Martin Fyrstenberg, på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 26. marts 2019, og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS FORSYNING, DEPOT OG DISTRIBUTION
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære.
Ca. 700 af FMI’s 1.900 medarbejdere er ansat i Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution (FDD). Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet, dog med hovedsædet i Aarhus. FDD er en moderne logistisk virksomhed, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandet andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og lokalindkøb. FDD er en serviceorienteret virksomhed, som lægger stor vægt på kundeorientering og konkurrencedygtighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent