Missionplanner

Sagsbehandler til Key Account Management sektionen


Sagsbehandler til Key Account Management sektionen

Kan du lide at have overblikket og skabe samt fastholde relationer og dermed være en drivende kraft i den fortsatte udvikling af samarbejdet med styrelsens nøglekunder? Så er jobbet som Key Account Manager i Key Account Managementsektionen måske noget for dig.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget, ligesom vi er ansvarlige for den interne koordinering af den samlede udvikling af etablissementsområdet, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder kapacitetsplan etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Key Account Managementsektionen, indgår som én af fire sektioner i Kapacitetsafdelingen og består pt. af i alt 8 medarbejdere hvor vi har hver vores forskellige, værnsvise militære eller civile baggrund.

Sektionens opgaver udover serviceringen af nøglekunder er mangeartede, og vi har ofte korte deadlines, hvilket af og til giver et travlt miljø. Vi prioriterer imidlertid den gode stemning i vores uformelle arbejdsmiljø, hvor teamwork, loyalitet og fleksibilitet for den enkelte tillægges afgørende vægt.
Om stillingen
Som Key Account Manager bliver du ansvarlig for den samlede kontraktuelle relation der beskriver den buket af ydelser, der leveres fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til primært Flyvevåbnet. Dette betyder, at du er indgangsvinklen til Ejendomsstyrelsen i relation til samtlige henvendelser vedr. etablissementsmæssige forhold. Du skal bl.a. afdække problemer, udfordringer og ønsker/behov og få disse bragt videre i styrelsens basisorganisation med henblik på løsninger i et helhedsorienteret perspektiv.

Du skal som Key Account Manager ligeledes opbygge et stort detailkendskab ift. anvendelse af de eksisterende Flyvestationer og varetage sagsbehandling vedr. optimeringer og justeringer af disse med henblik på løbende analyse af muligheden for at gennemføre kapacitetstilpasninger på Forsvarets etablissementer. Det er derfor dig, der tildeler og reducerer kapaciteter hos nøglekunder med underlagte brugere – naturligvis i samarbejde med kunden selv samt relevante afdelinger i styrelsen.

Key Account Manageren er desuden ansvarlig over for samarbejdet med tildelte nøglekunder samt for at skabe en gensidig tillid mellem FES og kunderne. Derfor er du ligeledes medansvarlig for afholdelse af to årlige dialogmøder med Flyvevåbnet og andre tildelte nøglekunder.

Du vil udover ovenstående skulle løse nedenstående opgaver:

• Give bidrag til vores ene søstersektion (Udviklingsektionen) i forbindelse med udarbejdelse af moderniserings- og helhedsplaner samt strategisk udviklingsarbejde.

• Koordinere med Udviklingssektionen vedr. behov for nye faciliteter, ændringer af faciliteter m.m., samt bidrage med kapacitetsoverblik overfor øvrige sektioner.

• Bidrage til udarbejdelse af business cases, forligsforberedelser eller etablissementsanalyser vedr. muligheder for flytning eller ændret placering af enheder/myndigheder.

• Være tovholder på tværgående opgaver og projekter, herunder at inddrage relevante kollegaer, koordinere opgaverne både internt og eksternt og sørge for at projekterne forløber efter planen og overholder indgåede aftaler mellem FES og kunden.

Vi kan tilbyde et arbejde i en sektion og afdeling, hvor der er en blanding af militære og civile medarbejdere, og hvor dagligdagen er præget af et uformelt arbejdsmiljø og med højt til loftet.

Stillingen giver gode muligheder for at få indblik i arbejdet på styrelsesniveau, og du vil dagligt være i dialog med myndigheder og sagsbehandlere på højt niveau. Der gives samtidig gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.
Om dig
Hvis du er militært ansat skal du være kaptajn eller chefsergent, gerne med en baggrund i Flyvevåbnet og gerne med flere års erfaring i graden samt erfaring med sagsbehandling på NIV III og/eller II.
Hvis du er civil skal du have en relevant akademisk uddannelse og skal kunne bringe dine kompetencer i spil i relation til nedenstående. Stillingen kan også besættes af en erfaren premierløjtnant eller seniorsergent på en
uddannelsesaftale.

Du besidder gode kommunikative evner og skriftlige kompetencer og kan herigennem både udvikle og fastholde samarbejdsmæssige netværk og relationer. Du besidder gode analytiske evner, og du trives med at håndtere koordinationsopgaver og komplekse problemstillinger - ofte under tidspres.

Du er en udpræget holdspiller, og dine evner til at samarbejde vil være helt afgørende for at kunne opbygge og vedligeholde det nødvendige netværk og samarbejdsmæssige relationer. Ud over den inkluderende tilgang forventer vi også, at du er resultatorienteret. Du er vant til og trives med at arbejde selvstændigt med opgaverne og arbejder struktureret og seriøst, men stadig i stand til at holde fokus på både tid og produkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fast fuldtidsstilling med fast tjenestested i Hjørring.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Martin Lund på telefon +45 22 70 74 24, eller på mail fes-chkam@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019, og samtaler forventes afholdt i uge 13. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. maj eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.
Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

12.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent