Søværnet 04

Faglærer til Redningsmiddel- og Fartøjselementet


Oversergent (faglærer) til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) ved 1. Eskadre, Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed i Nordjylland (Frederikshavn)

Er du oversergent, har du flair for redningsmidler, fartøjssejlads, undervisning og kan du lide at have med mennesker at gøre, er her et spændende job som faglærer ved CMS.

Om os
CMS er en sammenlægning af Center for Sergent og Maritim uddannelse og Center for Skibssikkerhed og er underlagt 1. Eskadre fra 1. januar 2019. CMS er placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk, 20 km nord for Frederikshavn. CMS har i alt 60 medarbejdere.

CMS har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed. Fokus er på M100 og M200 funktionsniveauer, men efteruddannelserne henvender sig bredt til personel i søværnet. De fleste uddannelser foregår på CMS, hvilket vil sige enten i Bangsbo eller Hvims, eller i nærområdet, hvor de nødvendige undervisnings- og indkvarteringsforhold, f.eks. skydebaner, skydesimulator, brandskrog, Damage Control Unit (DCU) og Chemical Trainer Unit (CTU). For at imødese enhedernes behov gennemføres der i stigende grad en række uddannelser om bord på Søværnets enheder såvel som CMS bidrager med seariders til understøttelse af Danish Operational Seatraining (DOST).

Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) er organisatorisk placeret i Maritim Sikkerhed ved CMS, hvor også Brand/CBRN og Søværnets uddannelser inden for Sanitet udvikles og gennemføres.
REFA varetager sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser og materiel inden for redningsmidler og fartøjssejlads og koordinerer disse i tæt samarbejde med Søværnskommandoen. Herudover deltager faggruppen lejlighedsvist i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.
Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone. I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder. Den dybe faglige indsigt, samarbejde og personlig integritet er nøgleelementer for opnåelse af fælles løsninger.
Om stillingen
Stillingen, som skal besættes, er en faglærerstilling indenfor redningsmiddel- og fartøjsområdet. Undervisningen vil dække begge områder. Der kan i den forbindelse være noget manuelt arbejde.

REFA er en dynamisk arbejdsplads, som løser mange ad hoc opgaver, derfor kan planlægningen blive ændret med kort varsel. En del af vores uddannelser fortsætter udover normal arbejdstid, blandt andet øvelsesaktiviteter og støtte til diverse eksterne myndigheder
Om dig
Du er oversergent og har undervisningserfaring fra tidligere tjeneste. Stillingsvaretagelsen kræver udpræget selvstændighed, ansvarsbevidsthed og professionalisme. Du skal kunne agere målrettet, objektivt, samarbejdsrelateret, samt være kundeorienteret og serviceminded.
Du har gode dansk- og engelskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt. Det forventes endvidere, at du som minimum har kørekort, kategori B til almindelig bil u/3500 kg., samt gennemgået og bestået Søværnets Speedbådsførerprøve.
Det er ønskeligt, at du har stor erfaring som bådfører og at denne løbende er blevet vedligeholdt. Det er ligeledes ønskeligt, at du har ekstra navigationsuddannelse ud over Søværnets Speedbådsførerprøve. Herudover er det ønskeligt, at du har erfaring fra sejlende tjeneste i søværnet som dæksbefalingsmand på en af Søværnets større enheder.

Det er vigtigt at du har godt fat i følgende kompetencer: Planlægning, samarbejde, styring, helhedsorientering og fleksibilitet.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå
Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Elementleder SSG Mads Damsgaard telefon 7285 5152.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efterfølgende.

1. maj 2019, gerne tidligere.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

1. ESK CMS Skovhusvej 6, Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent