Specialist i geoinformatik/GIS til Geospatial Sektion


Specialist i geoinformatik/GIS til Geospatial Sektion

Kunne du tænke dig at yde operativ geospatial støtte til forsvarets enheder og sikre udviklingen af Forsvarets operative geospatiale IT arkitektur, for derved at bidrage til løsning af Forsvarets mangeartede opgaver internationalt såvel som nationalt. Så skal du søge stillingen som specialist i geoinformatik i Forsvarets Geospatiale Sektion ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om os
FMI anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og IT for Forsvarsministeriets koncern. Vi har mere end 200 materiel-, forretningsudviklings- og it projekter i vores portefølje samt berøringsflader til hele koncernen.

Du bliver placeret i FMI nyoprettede Joint GeoMETOC Support Center, som er ansvarlig for geospatial, meteorologisk og oceanografisk støtte til hele Forsvarsministeriet.

Geospatial Sektion har ansvaret for at yde operativ støtte til Forsvarets brugere, primært i form af geospatiale informationer, til planlægning, øvelser og operationer. Sektionen er desuden ansvarlig for udvikling, anskaffelse, implementering og drift af Forsvarets operative geospatiale kapaciteter, som først og fremmest omfatter distributionssystemer, hardware og softwarelicenser. Sektionen er desuden ansvarlig for drift af Hærens mobile GEO Containere.

Sektionen er sammensat af chefen, en civil/militær sagsbehandler (dig), en civil medarbejder (AC’er) samt et Militær Oceanografisk Element bestående af en militær og en civil medarbejder. Du vil komme til at arbejde sammen med Forsvarets Kortelement i Korsør, de Geospatiale Kompetencecentre og med Forsvarets operative enheder.
Om stillingen
De primære opgaver er at sikre Forsvarets operative enheder geospatiale informationer og at den nødvendige geospatiale IT arkitektur er til stede, herunder en GEO webportal. GEO webportalen skal sikre, at brugerne har adgang til geospatiale informationer blandt andet i form af nationale og internationale landkort, søkort og flyvekort. Sektionen er desuden ansvarlig for drift af Forsvarets GIS licenser.

Du skal medvirke til integration af geospatiale informationer i Forsvarets IT systemer og øvrige kapaciteter. Du skal lede eller deltage i geospatiale projekter samt deltage i relevante anskaffelsesprojekter i FMI. Du skal derudover bidrage til sektionens øvrige opgaveløsning. Nogen rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i internationale samarbejder skal påregnes.

Du vil indgå i en sektion med en alsidig opgaveportefølje, hvor opgaverne i høj grad løses i tæt samarbejde med kollegerne i FMI og i resten af Forsvaret. Du vil i stillingen blive betroet betragteligt ansvar, ligesom du vil opleve stor frihed i forhold arbejdstider og opgaveløsning.
Om dig
Du skal have en akademisk faglig baggrund indenfor geoinformatik og skal desuden have kendskab til IT teknologi, specielt indenfor webteknologi og IT infrastruktur - og gerne projektledererfaring indenfor IT området. Der lægges vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og kan drive udviklingen indenfor et område, som er komplekst og omfatter mange aktører.

Alternativt er du major/orlogskaptajn og har arbejdet med geospatiale produkter og/eller har en anden relevant baggrund.

Du er i udpræget grad velformuleret, udviklings- og resultatorienteret og kan arbejde analytisk og struktureret samt overskue komplekse problemstillinger. Vi forventer, at du kan repræsentere FMI i nationale og internationale projekter og samarbejder.

Du skal kunne arbejde i en politisk organisation og tidligere ansættelse i Forsvaret eller en anden statslig myndighed vil være en fordel.

Idet en stor del af sektionens arbejde relaterer sig til samarbejde med internationale samarbejdspartnere, er det et krav, at du kan kommunikere på engelsk både i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Ballerup.

Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en militær baggrund, har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Endvidere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, orlogskaptajn Max Søborg Thomsen på 72 81 50 02 / 25 44 73 82.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. april 2019. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.04.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent