Missionplanner

Stabsofficer ved Specialoperationskommandoen (J5)


Stabsofficer ved Specialoperationskommandoens J5

Har du erfaring med operationer på taktisk og/eller operativt niveau? Vil du prøve dig selv af i et værnsfælles stabsmiljø samtidigt med du får uddybet dit kendskab til beredskaber og styrkeproduktionsplanlægning i rammen af specialoperationer? Så er du måske den, vi søger til en stilling i J5 - Planlægningssektionen i Operationsafdelingen ved Specialoperationskommandoen. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen er etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Kommandostaben er bosiddende på Flyvestation Aalborg.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. På kortere sigt er etableringen af en trilateral Composite Special Operations Component Command en af de største prioriteringer, der forventes opstillet og certificeret ved udgangen af 2020.

Specialoperationskommandoens J5 er en ud af fire sektioner i Operationsafdelingen. Sektionens overordnede opgave er at varetage den langsigtede planlægning af Specialoperationskommandoens opgaver, bidrag og aktiviteter. I den kontekst er sektionen blandt andet ansvarlig for at opdatere og justere Specialoperationskommandoens Operationsplan, planlægge og koordinere kommende samt følge op på nuværende operative aktiviteter, koordinere behovet for støtte til eller fra andre myndigheder, tilmelde kapaciteter til nationalt og arktisk beredskab, NATO beredskaber samt NATO langsigtede forsvarsplanlægning (styrkemål).

J5 består af fire officerer. Tonen i Specialoperationskommandoen er fri og uformel, og vi sætter professionalisme, sammenhold og korpsånd højt; både internt og i vore relationer med Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Om stillingen
Vi søger en kaptajn/kaptajnløjtnant til stillingen som operativ planlægger og sagsbehandler i J5 ved Specialoperationskommandoen på Flyvestation Aalborg. Du skal have lyst til at arbejde med operativt fokuseret planlægning og styring samt være villig til at arbejde med stabsopgaver, hvor du har koordinationsansvaret.

Opgaverne vil veksle imellem operativ planlægning, driftsstyring og rapportering indenfor national styrkeproduktion af specialoperationskapaciteter såvel som planlægning af specialoperationer i en operativ national eller multinational ramme. For at skabe robusthed i sektionen kan anførte opgaver om nødvendigt veksle mellem sektionens medarbejdere.

Stillingens arbejdsopgaver relaterer sig til planlægning og tilmelding af beredskaber (nationalt såvel som NATO) samt udgivelse af opstilling- og klargøringsbefalinger for disse. Du vil desuden blive involveret i den årlige programlægning og godkendelse af styrkeproduktionen i rammen af Specialoperationskommandoens Operationsplan og på baggrund heraf koordinere krav til og behov for støtte af værnsfælles støttekapaciteter. Som et led i gennemførelsen af styrkeproduktionsprogrammet skal du koordinere den løbende aktivitetsopfølgning og -styring. Endelig vil du blive involveret i udviklingen af Forsvarets operative krisestyringskoncept.

Som en del af Specialoperationskommandoens løbende udvikling og tilpasning vil arbejdsopgaver naturligvis kunne ændre sig over tid.

Du vil blive designeret i en funktion i et operativt specialoperationshovedkvarter, herunder eventuelt i Composite Special Operations Component Command, i forbindelse med en national eller international indsættelse. Uddannelse og træning hertil finder sted i ind- og udland.

Specialoperationskommandoen er en fleksibel arbejdsplads, som tillader medarbejderne at arbejde hjemmefra, når det skønnes hensigtsmæssigt.
Om dig
Du er en engageret kaptajn/kaptajnløjtnant, der gerne vil lære eller uddybe dine kundskaber til specialoperationer. Du må gerne have erfaring med koordination på værnsfælles niveau samt erfaringer indenfor operativ planlægning, herunder planlægning af og opfølgning på styrkeproduktion. Det er en fordel, hvis du endvidere har erfaring med tværgående stabsprocesser på niveau II eller III.

Du forventes at være samarbejdsorienteret og kan begå dig i et dynamisk værnsfælles miljø. Du holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen og initierer selvstændigt nødvendige aktioner, når behovet opstår. Du skal kunne samarbejde på flere niveauer, og have forståelse for situationen ved de forskellige enheder i Specialoperationskommandoen således, at du kan rådgive dem på en forståelig og imødekommende måde.
Du har således gode kompetencer indenfor kommunikation, planlægning og styring af pålagte opgaver og udviser fleksibilitet i forhold til opgaveprioriteringer i dagligdagen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk
 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Christian Neerdal på tlf.: 728 57170 eller på mobil: 25556161.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2019 og vi planlægger at gennemføre ansættelsessamtaler ultimo uge 14 eller primo uge 15.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

31.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent