Missionplanner

Assisterende værkstedsleder til Radarværkstedet i Korsør


Assisterende værkstedsleder til Radarværkstedet i Korsør

Søger du ledelsesmæssige udfordringer, ønsker du at arbejde i et dynamisk miljø med en varierende arbejdsuge? Så har vi måske jobbet til dig.

Radarværkstedet ved Produktionsområde Syd har brug for en assisterende værkstedsleder, der er interesseret i et selvstændigt og alsidigt job. Så har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team, hører vi gerne fra dig.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN-orienteret landsdækkende virksomhed med ca. 800 kompetente medarbejdere, der vedligeholder og modificerer forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Vi er organiseret under Forsvarskommandoen i tre produktionsområder med i alt 19 specialværksteder samt en stab.

Radarværkstedet hører organisatorisk til Produktionsområde Syd, der er fordelt på 6 specialværksteder på Sjælland og i det sydlige Jylland.

Vi er placeret på Flådestation Korsør og består af i alt 25 medarbejdere. Værkstedet består af 2 hovedkompetenceområder. En elektronikdel og en mekanisk del. Vi har ansvaret for vedligeholdelse, reparation, modifikation, opgradering og systemopdatering inden for Radar, Ildledelse, og Electronic Warfare i Forsvaret. For nuværende omfatter opgaverne hovedsagelig ovenstående ansvarsområder på Søværnets land- og skibsbaseret materiel samt Flyvevåbnets landbaserede radarsystemer.
Om stillingen
Som assisterende værkstedsleder bliver dine primære opgaver, i samarbejde med værkstedsleder, at lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde.
Du skal stå for planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver i samarbejde med ledelsesteamet på værkstedet samt sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.

Du er ansvarlig for den faglige udvikling på værkstedet, herunder afholdelse af udviklingssamtaler med underlagt personel. Du skal bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.

I samarbejde med det øvrige ledelsesteam, forestår du LEAN-arbejdet i eget værksted, herunder gennemfører løbende værdistrømsanalyser af interne arbejdsprocesser med henblik på procesoptimering. Du skal tilsikre, at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, hvorfor kørekort til kat. B er et ufravigeligt krav.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, som indledes med en afklaringssamtale, når din prøvetid er afsluttet. Herefter vil vi i fællesskab planlægge, hvordan du sikres en livslang kvalificering og udvikling i jobbet.
Om dig
Du har en relevant håndværksmæssig uddannelse som du har suppleret med 4 fag fra akademiuddannelsen. Dette er et krav til stillingen, så hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag. Stillingen vil også kunne besættes med en seniorsergent.

Du har ledelseserfaring, godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet. Du er gennemslagskraftig som leder og har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.

Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde. Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.
Ansættelsesvilkår
Civile ansøgere ansættes som værkmester på tjenestemandslignende vilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Centralorganisationen af 2010 og Centralforeningen for Stampersonel om nye lønsystemer for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde inden for Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområde. Basislønnen udgør kr. 29.031,50 pr. måned.

Seniorsergenter ansættes på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militært ansat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos værkstedleder Marianne Raahauge på telefon 2921 6215 eller Chef for Produktionsområde Syd, orlogskaptajn Ole F. Sørensen, på telefon 7260 4434. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 7281 9143.

Ansøgningsfristen er den 29. marts 2019. Da vi løbende afholder samtaler, anmoder vi dig om at sende din ansøgning hurtigst muligt. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

29.03.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent