Søværnet 04

Sensoroperatør i Seahawk helikopter ved Eskadrille 723 under Helicopter Wing Karup


Sensoroperatør i Seahawk helikopter ved Eskadrille 723 under Helicopter Wing Karup

Eskadrille 723 søger efter to skarpe medarbejdere inden for konstabelgruppen til jobbet som sensoroperatør i vores Seahawk helikopter. Ønsker du at gøre tjeneste i vores flyvende O-rum, og har du lyst til en hverdag med mange varierede og spændende opgaver til lands, til vands og i luften, så er det måske dig vi søger.
Om os
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere samt Flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing Karup støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til Forsvaret.

Eskadrille 723 løser skarpe operative opgaver både nationalt og internationalt med Seahawk helikopteren. De primære opgaver for eskadrillen er opgaveløsningen i Nordatlanten om bord på Søværnets enheder af THETIS-kl, samt internationale operationer ombord på ABSALON- eller IVER HUITFELT-kl. Opgaverne spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.

Eskadrille 723 er i fuld gang med at implementere en ny skibsbaseret helikopter, MH-60R Seahawk. Vi er derfor en eskadrille i forandring, med mange spændende opgaver forbundet med både den daglige drift og implementeringen af ny skibsbaseret helikopter.
Om stillingen
Som Sensoroperatør (SENSO) vil du, sammen med en Tactical Coordinator (TACCO), være ansvarlig for helikopterens billedopbygning og efterfølgende videreformidling af relevant taktisk information til andre enheder.

Du vil sidde ved konsollen i kabinen under taktiske missioner og dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i, men ikke være begrænset til:

• Deltage i missionsplanlægning og briefing/debriefing.
• Betjene helikopterens sensorer, fx radar, EO/FLIR, ESM, IFF, Link 16 og radioer.
• Opbygge RMP ved at samle, filtrere og præsentere information fra de ombordværende sensorer.
• Rapportere til andre enheder ved hjælp af Voice Reporting og linksystemer.

Sekundært skal du som besætningsmedlem kunne fungere som Door-gunner.

I forbindelse med den daglige tjeneste ved ESK 723, vil du blandt andet skulle assistere ved operativ sagsbehandling i forbindelse med udarbejdelse af procedurer og udvikling af Seahawk koncept. Desuden vil du skulle deltage i gennemførelse af de daglige aktiviteter i eskadrillen, med relation til flyvning.
Om dig
Du skal have gennemført Søværnets kampinformationsuddannelse, TAC 045 Funktionsuddannelse Kampinformation manuelt niveau (alternativt TAC 040 samt TAC 050).

Endvidere skal du:
• Have minimum 2 års erfaring fra tjeneste i Søværnet.
• Have erfaring fra sejlende tjeneste i specialet kampinformation.
• Have godt kendskab til maritime taktiske procedurer og viden omkring sømilitære operationer.
• Være rutineret i taktisk maritim radiokommunikation.
• Have gode kundskaber i skrifteligt og mundtligt engelsk. (STANAG 6001 SL 3.3.3.3)
• Kunne samarbejde i mindre teams.
• Kunne håndtere pressede situationer.
• Være indstillet på skiftende arbejdstider og deployeringer af længere varighed.
• Have bestået Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger være erklæret for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
• Være sikkerhedsgodkendt til ”Hemmelig”

Det er ønskeligt, at du har erfaring med link 16 og ESM samt at du har deltaget i større flådeøvelser og/eller operationer, og har en forståelse for helikopterens rolle i en flådestyrke og betydningen af kvalitet i helikopterens billedopbygning.

Det vil være en fordel hvis du har gennemført TAC 012 Funktionsuddannelse Kampinformation mellemleder, TAC 136 Platformskorreleringskursus samt instruktørkursus i fjernkending fly og/eller skib.

Du skal i forbindelse med din ansøgning gennemføre afprøvning ved Forsvarets Rekruttering. Se nærmere information under ansættelsesvilkår.

Det er et krav, at du bliver erklæret flyvemedicinsk egnet som besætningsmedlem FKAT 3 og gennemfører underwater escape training (DUNKER/DINGHY) samt SERE (Survival, Evasion, Resistence and Escape).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit daglige faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Henrik Guldborg Jensen ved Eskadrille 723 på telefon 7284 3946.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. april 2019.

Egnede ansøgere vil blive kontaktet af Forsvarets Rekruttering, med henblik på gennemførelse af afprøvning. Afprøvningen opdeles i to selektioner, og begge gennemføres i Jonstrup på Sjælland:

1. selektion (1 dags varighed): Kapacitetsprøver m.v.

2. selektion (1 dags varighed): Gruppeopgave, psykologinterview og kommission.

1. selektion vil ske i perioden 16. april og frem til den 31. maj – dato for afprøvningen aftales individuel med den enkelte ansøger. Afprøvningsdagen forsøges tilpasset den enkelte ansøger muligheder for at komme til Jonstrup.

2. selektion gennemføres den 12. juni 2019.

Samtaler forventes afholdt den 12. juni 2019, i forlængelse af 2. selektion.

Egnede ansøgere skal, efter afslutning på afprøvningen og gennemførelse af samtale, gennemføre flyvemedicinsk undersøgelse.

Stillingerne forventes besat medio august 2019, med efterfølgende påbegyndelse af besætningsmedlemsuddannelse ved Flyveskolen i Karup i starten af september.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.04.2019

Indrykningsdato

11.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent