Udviklingsorienteret sektionschef til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring


Udviklingsorienteret sektionschef til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring

Vil du være en del af Forsvarsministeriets koncern med et årligt budget på ca. 23 mia. kr. og omkring 20.000 ansatte – og er du en erfaren personaleleder og mestrer du at optimere forretningsgange og formidle finansielle budskaber? - Så er jobbet sikkert noget for dig.

Da vores nuværende sektionschef har valgt at søge nye udfordringer internt i styrelsen, søger vi en ny udviklingsorienteret sektionschef.
Om os
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser i Forsvaret og har til huse på Hjørring Kaserne sammen med Forsvarets Ejendomsstyrelse og Statens Administration. I Regnskabsstyrelsen er vi i alt ca. 205 medarbejdere, hvoraf ca. 40 af disse er ansat i Regnskabsafdelingen. Kerneområderne i Regnskabsafdelingen omfatter udarbejdelse af regnskaber, forvaltningsmæssige opgaver, generel koncernunderstøttelse, finansiel controlling samt formidling heraf. Medarbejdersammensætningen er varieret, både hvad angår uddannelse, køn, alder, erfaring osv.

Vi arbejder målrettet på at forbedre kundeoplevelsen for de øvrige styrelser og vores interessenter i Ministeriet, samtidig med at en stabil gennemførsel af løbende driftsopgaver bliver prioriteret højt. Vi lægger stor vægt på vores medarbejderes trivsel og udvikling, og kan tilbyde dig en høj grad af fleksibilitet.
Om stillingen
Du vil få ansvaret for 12 engagerede medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Dine primære ansvarsområder vil bl.a. være:

• Ledelse og udvikling af sektionens medarbejdere.
• Deltagelse i ledelsesgruppen i afdelingen.
• Indgå i dialogen med Forsvarets øvrige styrelser omkring økonomistyring, datakvalitet og regnskabsprocesser.
• Optimere controllingsektionens ressourceanvendelse og målopfyldelse.
• Understøtte øvrige sektioner.

Derudover vil du i samarbejde med kollegaer og chefer i afdelingen og på tværs af Forsvaret skulle sikre, at der udføres tilfredsstillende og afdækkende kontroller og analyser. Dit fokus skal være på at inddrage viden fra både det nære miljø i egen styrelse samt se perspektiver og tendenser på tværs i Forsvaret. Ligeledes forventer vi, at du har erfaring med at præsentere og formidle økonomiske forhold og problemstillinger på en letforståelig måde.

Du vil komme til at arbejde i et miljø med dygtige og specialiserede kollegaer, hvor der er stor mulighed for faglig sparring.
Om dig
Du er udadvendt, vedholdende og nytænkende og har en relevant økonomisk uddannelse, f.eks. HD, cand.merc.aud eller cand.merc i Økonomistyring og Informatik.

Du har en stærk personlighed med en motiverende og samarbejdende ledelsesstil, hvor dialog er i centrum. Du er en erfaren leder og har tidligere ledet akademiske medarbejdere med en resultatorienteret tilgang.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere.

Du forholder dig til processerne bag tallene og har forståelse for, at der kan være mange måder at se tingene på samtidig med, at din faglige stolthed indenfor controlling og økonomi skinner igennem.

Du interesserer dig for dine kollegaer og befinder dig godt på en arbejdsplads, hvor omgangstonen og tilgangen til opgaverne er uformel, og hvor vi hjælper hinanden og løfter i flok, når dette er nødvendigt.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet som chefkonsulent i henhold til den enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Mogens Klitgaard Nielsen på telefon 72 81 07 41 – mobil 51 88 40 09.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Conny Ventrup på telefon 7281 9134.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis mv.

Ansøgningsfristen er den 24. marts 2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 13.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.
Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 205 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.
Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.03.2019

Indrykningsdato

08.03.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent